NYHET | 14 apr 2021

Läs nyhetsbrevet om medier i Norden – ny utgåva ute nu

Mobiltelefon på vars skärm man ser nyhetsbrevets huvud och logotype

Vilka är Nordens största medieföretag? Hur fungerar Nordens minsta mediesystem? Och existerar verkligen ”den nordiska modellen”? Läs mer i årets första nummer av Nordicoms nordiska nyhetsbrev.

Exempel på innehåll i det här numret:

Telenor, Telia och Spotify är Nordens största medieföretag, medan Schibsted tar täten bland tidningsföretagen, visar nya faktablad.

Den nordiska modellen – och om den verkligen existerar – granskas i antologin Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries. Boken inleds med beskrivningar av de politiska systemen och mediesystemen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Nordens minsta mediesystem – Färöarna, Grönland, Island, Sápmi och Åland – är sällan i fokus. Nordicom Review fördjupar sig i hur dessa små mediesystem fungerar och vilka utmaningar små länder och regioner brottas med.

Reglering av teknikjättar är en het fråga – vi länkar till senaste nytt inom EU-politiken. I Norden föreslår Danmarks kulturminister att globala plattformar ska betala för danskt medieinnehåll och i Finland och Sverige är mediestödet på agendan.

Bland våra nationella nyheter: MedieSverige 2021 ger en bred bild av det svenska medielandskapet, DR:s årliga rapport analyserar danskarnas medieanvändning, Medietilsynet har kartlagt medievanorna i Norge, och tal från isländska statistikcentralen visar på krympande reklamintäkter för medierna.

 

 

---

EVA HARRIE