Kunskapsplattform om yttrandefrihet i Europa

NYHET | 13 februari 2017

Online Media Freedom Resource Centre är en öppet tillgänglig kunskapsbank om yttrandefrihet och mediemångfald i Europa. Tjänsten är utvecklad av European Centre for Press and Media Freedom och Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.

Online Media Freedom Resource Centre samlar in, systematiserar och presenterar nyheter, rapporter, forskningsresultat och regelverk. Här finns också information om kampanjer som rör säkerheten för journalister.

Tjänsten länkar även till olika verktyg som följer utvecklingen på området, till exempel Media Pluralism Monitor, Index of Censorship och de årliga rapporterna från Freedom House.

Syftet är att skapa en öppen och växande kunskapsplattform för journalister, mediebransch, forskare och allmänhet. Resurscentret välkomnar bidrag till sajten från fler aktörer som är verksamma inom området.

Online Media Freedom Resource Centre
Data sets Media Fre
edom
Kontaktformulär för att bidra med material

 

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) är en sammanslutning av 25 europeiska organisationer som arbetar för press- och yttrandefrihet. Läs mer om ECPMF.

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) är en tankesmedja inriktad på sydöstra Europa, Turkiet och Kaukasus, med fokus på ländernas sociopolitiska och kulturella utveckling. Läs mer om OBCT.

 

AV: EVA HARRIE

 

 

NYHET