NYHET | 10 mar 2016

Kulturvanor i Sverige

Utbildning har stor påverkan på kulturvanorna, kvinnor är mer kulturaktiva än män och de yngsta åldersgrupperna är mest kulturaktiva som helhet. Det slår Myndigheten för Kulturanalys fast i en rapport om kulturvanor i Sverige.

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå. Det visar rapporten Kulturvanor som baseras på material från SOM-undersökningen 2014 och täcker in personer 16-85 år. Den omfattar både att ta del av kultur och att själv utöva kultur.

De tre vanligaste kulturvanorna är att lyssna på musik, se på film och läsa en bok. De allra flesta gör detta någon gång under ett år, och ofta betydligt mer frekvent än så. De kulturvanor som går att studera över tid visar mer på stabilitet än förändring.

Utbildning påverkar
Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del av så gott som alla typer av kultur. Utbildningsnivån visar sig ha ett jämförelsevis starkt samband med vilka kulturaktiviteter som utövas och hur ofta. De aktiviteter där skillnaderna är små är online-aktiviteter och att lyssna på musik. Studien visar också att kvinnor är mer aktiva än män inom nästan alla kulturformer. När det gäller ålder är de yngre mest kulturaktiva överlag.

Här finner du rapporten Kulturvanor 2016

 

Mer information: Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera ochttps://kulturanalys.se/h redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, som har fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.

 

AV: EVA HARRIE