NYHET | 18 aug 2016

Kulturvaner i Norge de siste 25 årene

Statistisk sentralbyrå har publisert en rapport om kulturbruken i Norge. Den setter fokus på endringene i bruken av kulturtilbud fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til våre dager.

Rapporten Kulturvaner 1991-2015 gir en oversikt over resultatene fra kultur- og mediebruks-undersøkelsene som Statistisk sentralbyrå har gjennomført fra 1991 til 2015. Hovedresultatene fra disse undersøkelsene er publisert omtrent hvert fjerde år under tittelen Norsk kulturbarometer og hvert år under tittelen Norsk mediebarometer.

I publikasjonen er det lagt vekt på å se på sammenhenger i kulturbruken på tvers av forskjellige typer tilbud og aktiviteter. Mest vekt er det likevel lagt på å se på endringene i bruken av kulturtilbud de siste 25 åra.

Utdanning og kjønn har betydning
Blant funnene pekes det til at de med høy utdanning bruker kulturtilbud mer enn de med lav utdanning, men bruken øker mest blant de med lavest utdanning. Rapporten viser også at kvinner bruker kulturtilbud mer enn det menn gjør.

Unge ser levende bilder på nett
Unge er svært ivrige seere av film, TV og videoklipp på Internett. Her er nettsteder som for eksempel YouTube mye brukt. Det har også væt betydelig økning bruken av Facebook og andre sociale medier de sista åra.

Boklesing fortsatt på et høyt nivå
Lesing av bøker på fritiden har holdt seg på et høyt nivå i perioden 1991-2015. Det er høyt utdannede og kvinner som leser mest bøker. I 1991 leste 19 prosent av mennene og 28 prosent av kvinnene bøker på en gjennomsnittsdag. I 2015 var tilsvarende tall 18 og 28 prosent. Papirbøker holder fortsatt stand mot nettilbud, i motsetning til avislesing.

Les mer og last ned rapporten

 

Kulturvaner i Norden: Er du interessert i kulturvaner i andre nordiske land? Kikk for eksempel på Kultur 2015 fra Danmarks Statistik, Kulturvanor fra svenske Myndigheten för Kulturanalys og tabelldatabasen med kulturstatistikk fra Finska statistikksentralen og på Islandske statistikksentralens webbside.

 

AV: EVA HARRIE