Kulturutgifter i Norden – ny rapport från Kulturanalys Norden

| 28 januari 2020

Island, Grönland och Norge har högst kulturutgifter av alla Nordens länder, räknat per invånare. Det visar en ny rapport med nordiska kulturfakta.


De nordiska ländernas offentliga utgifter för kultur ökade med sammanlagt tolv procent under perioden 2009-2017. Detta enligt rapporten Kulturutgifter i Norden, som presenterar statistik och nyckeltal om offentliga kulturutgifter.

Under samma period var det endast Färöarna och Norge som ökade kulturens andel av BNP. Övriga Norden minskade pengarna till kultur i förhållande till BNP (Sverige, Island, Grönland) eller stannade på samma nivå (Danmark och Finland).  Mellan 0,5 och 1 procent av de nordiska ländernas BNP är utgifter för kulturell verksamhet.

Mest pengar på kultur – räknat på statlig och lokal nivå – spenderar Island, med 651 euro per invånare (2017). Därefter följer Grönland och Norge med 495 respektive 438 euro per invånare. Minst kulturpengar per invånare spenderar Sverige och Finland, 240 respektive 213 euro år 2017.

Att Nordens små länder har högre utgifter för kultur i förhållande till folkmängd står klart. Det gäller på statlig och lokal nivå som ovan, där Island och Grönland toppar, men ännu mer på enbart statlig nivå. Då är det Färöarna, Island och Grönland som lägger mest pengar på kultur per invånare, enligt en genomgång av respektive lands statsbudget 2018.

En annan slutsats i rapporten är att det är svårt att jämföra kulturutgifterna mellan de nordiska länderna, eftersom statistiken utgår från breda kategorier. Kulturanalys Norden rekommenderar att länderna i samråd tar fram statistik enligt samma definitioner.

Läs mer och ladda ner Kulturutgifter i Norden

Fler publikationer från Kulturanalys Norden

 

Mer om rapporten och uppdraget: Kulturutgifter i Norden är den tredje rapporten i serien Nordisk kulturfakta, som presenterar nyckeltal och jämförelser inom olika kulturområden, samt diskuterar behov av harmonisering av data i de nordiska länderna för att kunna göra framtida uppföljningar. Tidigare publikationer har handlat om Film på bio i Norden samt Museer i Norden. Kulturanalys Norden tar fram statistik och kunskapsunderlag av relevans för den nordiska kulturpolitiken, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Läs mer om Kulturanalys Norden

 


Här finner du mer nordisk kulturstatistik

NORDISKA MINISTERRÅDETS DATABAS

Gå till databasen
Läs Nordicoms nyhet: Ny komparativ nordisk statistikbank

EUROSTATS DATABAS

Gå till Eurostats databas med kulturstatistik
Läs Nordicoms nyhet: The Nordics – Europe’s busiest users of culture and media online


 

EVA HARRIE