NYHET | 10 mar 2016

Kultur 2015 – samlet dansk kulturstatistikk

Danmarks Statistik samler nu kulturstatistikken i én samlet publikation. Den giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker over emner som biografer, biblioteker, medier, og mere.

Publikationen indledes med et temakapitel, som er baseret på nogle af Danmarks Statistiks lange tidsserier for besøgstal, og som belyser forskelle og ligheder i udviklingen inden for biografer, teatre og museer fra midten af 1980’erne og frem.

Derefter følger kortfattede præsentationer af statistikkerne for de enkelte kulturområder i følgende kapitler: Økonomi og erhverv; Kulturarv; Biblioteker, litteratur og bøger; Medier (dagblade, tidskrifter, radio, tv og internet); Film og biografer; Scenekunst og musik; og Idræt og fritid. Et afsluttende bilag indeholder en række henvisninger til andre aktuelle og relevante kilder til belysning af kulturområdet. 

Læs mere og download
 

AF: EVA HARRIE