NYHET | 6 mar 2015

Jämställdhet i Norden

Nordiskt jämställdhetsarbete vilar på det faktum att de nordiska länderna är en familj. Jämställdhet kan öka eller minska i ett enskilt land, men det finns alltid något som de andra länderna kan ta inspiration från.

Målet för det nordiska samarbetet om jämställdhet under programperioden 2015-2018 är att bidra till ett effektivt arbete i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland, samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor bland folket i regionen, parlamentariker, regeringar och nordiska ministerrådets egna organ och projekt.

Samarbetsprogrammet 2015-18 har två övergripande teman: den offentliga sfären och välfärd och innovation. Det finns också två underliggande teman: hållbar utveckling med fokus på mångfald och delaktighet av män och pojkar i jämställdhetsarbetet.

Publikationen  Tillsammans för jämställdhet - ett starkare Norden finns tillgänglig i pdf-format, på engelska, svenska och finska.

Ladda ner publikationen:

Together for Gender Equality– a stronger Nordic Region. Nordic co-operation programme on gender equality 2015–2018 >>

Yhdessä tasa-arvon puolesta– vahvempi Pohjola. Pohjoismaisen tasa-arvoalan yhteistyöohjelma 2015–2018 >>

Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden. Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018 >>

 

AV: KARIN POULSEN