Islands reklammarknad 2017: Tidningar fortfarande i topp

NYHET | 6 december 2018

Efter flera års tillväxt minskade de isländska reklamintäkterna något under 2017. Till skillnad från övriga Norden är tidningarna fortfarande det största reklammediet och står för nästan 40 procent av de totala reklamintäkterna.

Under 2017 uppgick intäkterna på den isländska reklammarknaden till
14 020 miljoner isländska kronor (ISK). Det är en liten minskning efter en långsam men kontinuerlig tillväxt under det senaste decenniet.

Ungefär tre fjärdedelar av reklamintäkterna tillföll fem medie- och telekomföretag, vilket visar på en kraftig koncentration på den isländska mediemarknaden. Det skriver Hagstofa Íslands, den isländska statistik-centralen, i en analys av utvecklingen på Islands reklammarknad.

Tidningar fortfarande viktigast
Trots att fördelningen av reklamkakan är i förändring – framför allt på bekostnad av tryckta medier – är tryckta tidningar fortfarande det enskilt viktigaste reklammediet på den isländska marknaden, med en andel på 38 procent av de totala annonsintäkterna. På andra plats kommer television (21 procent), följt av radio (17 procent) och reklam på isländska webbplatser (13 procent).

Island skiljer sig därmed från övriga nordiska länder. Dels tar isländska tidningar och radio större andelar av reklamkakan än i övriga Norden, och dels är webbreklamens andel betydligt mindre.

Medieindustrins reklamintäkter i miljoner isländska kronor presenteras i nedanstående diagram.

Reklamintäkter på Island 2017 (miljoner ISK)

Graf Reklamintäkter på Island 2017

1) Uppgifterna omfattar inte reklam på utländska webbplatser.
Källa: Hagstofa Ísland (Isländska statistikcentralen).

Sen utveckling för webbreklam
Webbens betydelse som reklammedium var länge begränsat på Island, men sedan 2010 har den ökat långsamt men säkert. Under 2017 stod webbreklamen för 1870 miljoner ISK, varav nästan 80 procent gick till mediernas webbplatser, medan oberoende aktörer fick drygt 20 procent.

I uppgifterna ingår inte reklaminvesteringar i utländska webbplattformar. Enligt en försiktig uppskattning från statistikcentralen går 20-25 procent av isländska annonsörers utgifter till utländska webbplatser som Google, Facebook, YouTube, osv, vilket är väsentligt lägre än i övriga nordiska länder.

 

Läs hela analysen på Isländska statistikcentralens webbplats

 

Om statistiken: Isländska statistikcentralens uppgifter om mediereklamen är baserade på årsredovisningar och information från Islands Mediekommission (Fjölmiðlanefnd) från 2011 och framåt (tidigare från Isländska statistikcentralen). I de fall då information saknas från medieföretagen beräknas reklamintäkterna från deras momsrapporter (VAT). Statistiken är delvis baserad på uppskattningar. Sponsring ingår.

 


Ny statistik om Islands mediemarknad kommer i feb/mars 2019:
I början av 2019 kommer Statistikcentralen att komplettera uppgifterna om den isländska reklammarknaden med ny statistik om intäkterna på hela mediemarknaden. Tills vidare finns statistik över de isländska mediernas intäkter 2016, inklusive utvecklingen under tjugo år, tillgängliga på Statistikcentralens webb.


 

EVA HARRIE

 

 

 

NYHET