Islands medier har tappat halva reklamintäkterna

NYHET | 5 december 2017

De isländska mediernas reklamintäkter har halverats sedan toppåret 2007. Tidningar är fortfarande landets största reklammedium och står för nästan hälften av reklamkakan. Allt enligt en analys från Isländska statistikcentralen (Hagstofa Íslands).

Finanskrisen på Island 2008 bidrog till en kraftig minskning av mediernas annonsförsäljning, och från 2007 till 2009 minskade reklamintäkterna med nästan 70 procent. Fortfarande ligger nivån 50 procent lägre än året innan kollapsen (förändringar i fasta 2015-priser).

        Mediernas reklamintäkter 1996-2016
        (index, 2015=100, fasta priser i 2015 års prisnivå)


          Källa: Isländska statistikcentralen (Hagstofa Íslands)

Jämfört med övriga Norden tar Islands tidningar och radio större andelar av reklamkakan, medan webben fortfarande är ett relativt underutvecklat reklammedium. Dessutom är reklamintäkterna på Island lägre än i övriga nordiska länder, både som en andel av bruttonationalprodukten och per capita.

Läs hela artikeln på Isländska statistikcentralens webb

 

Om nordiska data: Statistikcentralens jämförelser med utvecklingen i de andra nordiska länderna bygger i stor utsträckning på Nordicoms publikation Kampen om reklamen som du kan ladda ner här.

---

EVA HARRIE

NYHET