NYHET | 12 jan 2015

Internet i Europa ökar, men fortsatta skillnader mellan länder

Internetanvändningen fortsätter att öka i Europa. Nästan två tredjedelar av EU-invånarna i åldern 16-74 år använder Internet dagligen, enligt 2014 års data från Eurostat. Men andelen användare skiljer sig kraftigt åt mellan länderna, från drygt 30 procent dagliga användare i Rumänien till runt 90 procent på Island och i Norge.

Eurostats årliga statistik bygger på data insamlad från nationella statistikcentraler i EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz. Data visar att både tillgång och användning av internet ökar i hela Europa, men att det fortfarande finns tydliga variationer mellan länderna. I topp på alla listor ligger ett antal länder i norra Europa - inklusive de fem nordiska länderna - medan Bulgarien, Rumänien och Grekland är exempel på länder med lägre nättillgång och användning.

Hög nättillgång och användning i Norden
Åtta av tio EU-hushåll har tillgång till internet. I Norden har de flesta hushåll nättillgång, från 90 procent i Finland och Sverige till 96 procent på Island. Även internetanvändningen är utbredd. Island tar täten med 94 procent av befolkningen som dagliga brukare.

Andel personer 16-74 år som använder internet dagligen eller nästan dagligen i Europa 2014: De tio länder som ligger högst på listan samt EU28


Källa: Eurostats databas.
Ladda ned Daily Internet use 2004-2014 in Europe  (Nordicoms tabelldatabas, excelfil).
Ladda ned Daily Internet use by sex and age 2004-2014 in the Nordic countries (Nordicoms tabelldatabas, excelfil)
 

18 procent använder inte internet (EU28)
Fortfarande finns personer som aldrig använder internet. Av EU-medborgarna 16-74 år är 18 procent icke-användare, vilket är en betydlig minskning från 43 procent år 2006. Även här är skillnaderna mellan länder stora. I Rumänien och Bulgarien är en dryg tredjedel icke-användare, medan de bara utgör några procent i de nordiska länderna (1-6 procent).

En femtedel använder molntjänster för lagring (EU28)
Eurostat presenterar också hur många som använder molntjänster för att lagra dokument, foton, musik eller andra filer. Danmark ligger först på listan med 42 procent av befolkningen som sparar filer med hjälp av molntjänster, följt av Norge 40 procent och Storbritannien 38 procent. För övriga nordiska länderna är andelen 35 procent i Sverige, 34 procent på Island och 24 procent i Finland. De flesta använder sig av gratistjänster och det vanligast ändamålet är att lagra foton.

 

Länkar till Eurostat, Nordicom samt nationella rapporter och databaser.
EUROSTAT
Internet and cloud services - statistics on the use by individuals (artikel)
Information Society Statistics (databas, se Industry, Trade and Services)
NORDICOM Mediestatistik (tabelldatabas, sök Norden och Internationellt)
DANMARK Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen 2014
FINLAND Statistikcentralen Befolkningens användning av IKT 2014
ISLAND Statistics Iceland Information technology (databas)
NORGE Statistisk sentralbyrå (SSB) Bruk av IKT i husholdningene, 2014
SVERIGE Statistiska centralbyrån (SCB) Privatpersoners användning av datorer och internet 2014

Om Eurostats statistik: De nationella statistikcentralerna inom EU (plus Island, Norge och Schweiz) genomför varje år undersökningar om privatpersoners användning av datorer och internet. De ingår i ett europeiskt projekt och data rapporteras in till Eurostat. Statistiken kan därför i stora drag jämföras länderna emellan. Undersökningarna är urvalsundersökningar i befolkningen 16-74 år, i vissa länder högre upp i åldrarna. Svaren ovan avser användning under andra kvartalet 2014.

 

AV: EVA HARRIE