The International Communication Market Report 2016

NYHET | 3 mars 2017

Nu är den elfte upplagan av brittiska mediemyndigheten Ofcoms internationella rapport här. Rapporten visar bland annat att britterna i högre utsträckning än någonsin använder sig av internet som nyhetskälla när det kommer till vissa typer av nyheter, svenskarna däremot föredrar tidningar framför både tv och internet.

Rapporten som släppts av Ofcom heter International Communication Market Report och undersöker tillgänglighet och användning av bland annat radio, tv, webb och telekomtjänster i Storbritannien och 17 andra jämförande länder, bland annat Sverige som enda nordiska land.

Nyhetskonsumtion
Rapporten visar bland annat att internet som främsta nyhetskälla har ökat kraftigt de senaste åren. I Storbritannien har internet för första gången gått om tv som främsta källa till lokala och regionala nyheter.

I Sverige rankas dock tidningen fortfarande högre än både internet och tv. 34 procent av svenskarna använder tidningar som främsta källa till lokala och regionala nyheter, jämfört med 18 procent i Storbritannien. Rapporten visar också att svenskarna är betydligt mer benägna att läsa en lokaltidning än engelsmännen. När det kommer till internationella nyheter är dock internet och tv de främsta nyhetskällorna både i Sverige och i Storbritannien.

4G anslutning
I rapporten presenteras också att svenskarna i genomsnitt använder den högsta mängden 4G mobildata av de 18 länder som jämförts. Genomsnittet i Sverige ligger på 4.6 GB per person och månad, vilket är nästan dubbel så mycket som i Storbritannien där genomsnittet är 2.8 GB. Hos majoriteten av länderna som jämförts har dock användandet av 4G data ökat kraftigt jämfört med tidigare år.

Källa: Ofcoms International Market Report 2016 

Fler rapporter från Ofcom
Ofcom publicerar årligen den internationella rapporten International Communication Market Report. Läs mer om rapporten här.

Ofcom publicerar också andra rapportserier så som Communications Market report som fokuserar på att undersöka kommunikationssektorn i Storbritannien, samt Children and parents: media use and attitudes report där barn och ungas medie- och informationskunnighet studeras. 

 

Om rapporten: Rapportens mål är att jämföra kommunikationssektorn i Storbritannien med den i andra länder, för att kunna bedöma hur landet presterar i en internationell kontext. De 17 länder som rapporten jämför är: Frankrike, Tyskland, Italien, USA, Japan, Australien, Spanien, Nederländerna, Sverige, Polen, Singapore, Sydkorea, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Nigeria. Data som använts i rapporten refererar till 2015 års kalenderår. Läs gärna mer om Ofcom här

AV: MIA JONSSON LINDELL

 

NYHET