EVENT | 26 feb 2015

Inför internationella kvinnodagen

För 20 år sedan enades FN:s medlemsländer om att verka för att kvinnor ska få större tillgång till medier och att man skulle motverka stereotypa skildringar av kvinnor. 
 

Män dominerar fortfarande stort i många delar av den svenska och nordiska mediebranschen. Så vad har hänt?

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Göteborgs universitet in till en öppen seminariedag fredagen den 6 mars.

 

Maria Edström, fil dr och lektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, tillika redaktör för den av Nordicom utgivna boken Making Change föreläser om genus och medier.

 

Läs mer om seminariedag vid Göteborgs universitet >>

Maria Edström på YouTube:
Stora kliv eller små steg mot en mer jämställd medievärld

AV: KARIN POULSEN