NYHET | 10 mar 2016

Hvordan går det med den kreative næringen i Norge?

Verdiskapningen i Norges kreative næringer økte totalt sett mellom 2008 og 2014, men mediebransjen peker seg ut i negativ retning. Det viser en kartlegging gjennomført av BI Centre for Creative Industries i samarbeid med konsulentselskapet Menon.

Norge har en vekst i den kreative næringen både i verdiskaping og i sysselsetting. Det har vært en vekst i verdiskaping på 15 prosent i perioden 2008-2014. Det har også vært vekst i sysselsettingen på drøyt 9 prosent i perioden. Men det er stor forskjell på hvordan de ulike bransjene har utviklet seg i perioden 2008-2014.

Medier trekker ned
Høyest verdiskapingsvekst i perioden har bransjene utdanning og undervisning og visuell virksomhet, mens bransjene aviser og magasiner, bok og dataspill har nedgang i verdiskapingen. Bransjene aviser og magasiner og dataspill har også nedgang i sysselsettingen.

Nedgangen i verdiskaping og sysselsetting i aviser og magasiner er så stor at den påvirker hele næringen negativt i perioden 2008-2014. Uten aviser og magasiner utgjør verdiskapingsveksten i perioden 27 prosent. At bransjene har utviklet seg svært forskjellig i perioden 2008-2014 henger sammen med både finanskrisen i 2008 og bransjenes digitaliseringsgrad.

Les mer og last ned hele rapporten Kreativ næring i Norge 2008 – 2014 her

 

Om BI Centre for Creative Industries (BI:CCI): Handelshøyskolen BI opprettet et forskningssenter for kreative næringer høsten 2014 for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge. Senteret opererer med ni kulturnæringer: Musikk; film, spill og foto; TV og radio; arkitektur; design; trykte medier; annonse og reklame; kulturarv og kunstnerisk virksomhet. Fellesnevneren for disse bransjene er at de alle bedriver formbevisst kommunikasjon på mer eller mindre kreativt vis.

 

AV: EVA HARRIE