NYHET | 18 nov 2016

Hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheder

En ny rapport afdækker de danske borgeres kilde til viden og nyheder og peger på, at i jo højere grad, man har talt om politik i familien under sin opvækst, desto større er sandsynligheden for, at man i dag har et højt forbrug af nyhedsmedier. Næsten hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheds- og aktualitetsstof i dag.

Antallet af medier og kilder, som danskerne kan bruge til at holde sig orienteret om nyheder og aktuelle samfundsforhold i, er de seneste år steget kraftigt. Men hvordan vælger danskerne deres medierepertoire og hvorfor? Og hvilken betydning har det for danskernes viden om samfundsforhold?

Seks typer af nyhedsforbrugere
I afdækningen af de variationer, der er i danskernes brug af nyheder og aktualitet, og den sammenhæng, der er mellem nyhedsforbrug og vidensniveau, er der i rapporten både blevet identificeret seks typer af nyhedsforbrugere og gennemført en videnstest:

De seks typer af nyhedsforbrugere er:

  • De overfladiske, der udgør 17 % af befolkningen
  • De velinformerede, der udgør 22 % af befolkningen
  • De interesserede, der udgør 20 % af befolkningen
  • De uengagerede, der udgør 8 % af befolkningen
  • De socialt korrekte, der udgør 10 % af befolkningen
  • De pligtskyldige, der udgør 21 % af befolkningen

Rapporten viser, at viden om nyheder og samfundsaktuelle forhold hænger sammen med forbruget af nyheder og aktualitet.

De seks typer af nyhedsforbrugere har meget forskellige motiver for deres engagement i og måder at forbruge nyheder på. For eksempel bruger de uengagerede, der scorer lavest i videnstesten , nyheder og aktualitet som tidsfordriv og underholdning og opsøger ikke aktivt nyhedsstof i deres hverdag. De kan sagtens undvære både de daglige nyheder på tv og den daglige avis, og timenyhederne i radioen kommer de kun sjældent forbi.

De overfladiske søger at optimere deres tid og synes, at bredde er vigtigere end dybde – det hurtige nyhedsoverblik er fint og tilstrækkeligt – helst via feeds på de sociale medier, der er deres vigtigste nyhedsmedie. De overfladiske har flest, der scorer gennemsnitligt i videnstesten, mens under en tiendedel scorer over gennemsnit.

Modsat er det meget vigtigt for de interesserede at få nyheder for at kunne følge med i samfundsdebatten. De følger med både i danske og udenlandske forhold og i, hvad der sker i deres kommune. Nyhedsstof opsøger de aktivt, og de går i dybden med udvalgte nyhedsemner. Dette segment vil også gerne betale for godt nyhedsstof på internettet og er det segment, der scorer højest i videnstesten.

Generationskløft i nyhedsforbruget
Rapporten bekræfter en generationskløft i medieforbruget. De unge er mere platformsuafhængige og opsøger og bruger nyheder på tværs af platforme, mens den ældre del af befolkningen søger de mere klassiske medier, som de i øvrigt finder mere troværdige end de netbaserede medier. Generationskløften ses således også i prioriteringen af nyheder: Jo ældre, man er, desto vigtigere er nyhederne for en.

I befolkningen samlet set er tv fortsat langt den vigtigste formidler af nyheder og samfundsaktuelt stof – de unge er dog i langt højere grad orienteret mod digitale og sociale platforme.

Rapporten viser også, at der er en sammenhæng mellem nyhedsforbruget, og hvorvidt der blev snakket politik over middagsbordet under opvæksten. De største mediebrugere – de Interesserede og de Socialt korrekte – er også de segmenter, der i højest grad har talt politik under opvæksten.

Næsten hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheds- og aktualitetsstof, men for størstedelen af danskerne udgør nyheder og aktualitet en vigtig del af det daglige medieforbrug.

Find rapporten med bilag, spørgeskema og data

Download rapporten direkte (PDF)

 

Om undersøgelsen: Rapporten om, hvor danskerne får deres viden og nyheder fra, er udarbejdet af Mindshare, og den er en del af Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om medieudviklingen i Danmark. Rapporten bygger på en indledende kvalitativ undersøgelse med 13 dybdeinterviews samt en kvantitativ, webbaseret undersøgelse i et borgerpanel bestående af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 15 år og derover. I alt er der gennemført 7.514 interviews i den kvantitative undersøgelse. Læs mere om danskernes medieforbrug i Rapportering om medieudviklingen i Danmark.

 

AF: MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN