NYHET | 1 mar 2018

Här finner du nordiska medieutredningar

Intresserad av mediepolitik i Norden? Nordicoms listor över medieutredningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige är nu uppdaterade. Listorna länkar till offentliga utredningar från flera decennier och finns att ladda ner på Nordicoms webb.

Nordicom dokumenterar kontinuerligt utredningar om medier och yttrandefrihet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Sammanställningarna länkar till aktuella rapporter i respektive land, men ger också en bild av den mediepolitiska agendan över tid.

Mest omfattande är den svenska listan som länkar till nästan hundra år av utredningar (start 1922) och den norska som går knappt 50 år tillbaka i tiden (start 1972).  Den danska respektive den finska listan länkar till utredningar från och med år 2000.

Mediepolitik i den digitala världen - aktuella exempel
Dagens stora mediepolitiska fråga, hur politikerna ska förhålla sig till den digitala utvecklingen, analyseras bland annat i två större utredningar, den norska utredningen om mediemångfald (2017) och den svenska mediepolitik för framtiden (2016).

Alla länder har ett särskilt fokus på public service-mediernas villkor och roll i det nya medielandskapet. Under 2016-2017 har ett flertal analyser presenterats: om public service under de kommande 10 åren (Danmark), Rundradions/Yles förvaltning och styrning (Finland), NRK:s framtid och privat public service (Norge) samt finansiering av public service (Sverige).

I Danmark pågår arbetet med ett nytt politiskt medieavtal som ska börja gälla 2019. Den danska listan länkar till rapporter som utgör kunskaps-underlag för processen, bland annat den ovan nämnda public service-rapporten samt analyser av globala aktörers påverkan på den danska mediebranschen och av lokala mediers innehåll och roll.

Här finner du listorna med medieutredningar >>

 

Mer om innehållet i listorna: Sammanställningarna för Danmark, Finland, Norge och Sverige innehåller dokument av olika typer. Delvis för att utredningsförfarandet kan se olika ut, men också för att listorna begränsas till vad som systematiskt publiceras i digitala format. Uppdateringar sker i maj/juni respektive december/januari varje år. Sammanställningarna är en del av Nordicoms mediefakta-tjänst.

 


Följ Nordicoms nyheter om mediepolitik: Vill du läsa mer om utredningarna i texten ovan? Du finner våra nyheter om mediereglering här.  Notera att du även kan sortera efter land.

 

---

EVA HARRIE