NYHET | 28 okt 2016

Hälften av världens befolkning har inte internet

Samtidigt som internet är en självklarhet för västvärlden saknar fyra miljarder människor tillgång till nätet. Island har högst andel internetanvändare i världen och Finland är störst på mobila bredbandsabonnemang. Allt enligt rapporten State of Broadband 2016.

Bredbandskommissionen som är grundad av ITU och UNESCO har publicerat sin årliga bredbandsrapport. Den visar att nästan fyra miljarder människor – 53 procent av världens befolkning – fortfarande inte använder internet.

Nästan hälften av dessa (45 procent) finns i de folkrika länderna Kina, Indien och Indonesien. Med det som bakgrund konstaterar kommissionen att riktade insatser mot ett antal nyckelländer skulle kunna minska den digitala klyftan.

Island världsbäst på internet
Island har den största andelen invånare som använder internet (98 procent) i världen. Norge och Danmark är tätt efter, på tredje och fjärde plats.

Finland har flest aktiva mobila bredbandsabonnemang i världen, med 144 abonnemang per 100 invånare. Sverige och Danmark är nummer sex och sju. Danmark är dessutom ett av sju länder (på fjärde plats) där utbredningen av fast bredband överstiger 40 procent.

Fler bör få internet och bredband
I sitt arbete för att främja IKT-utvecklingen har Bredbandskommissionen fem huvudmål. Dels ska alla länder ha nationella planer för bredbandsutveckling och dels ska prisnivån för bredband vara överkomlig. Man vill också få fler personer att börja använda internet samt öka bredbandsuppkoppling i hemmen. Dessutom bör tillgången till internet vara lika för män och kvinnor.

Årets rapport pekar på en positiv utveckling med ett större antal nationella bredbandsplaner och en stigande andel bredbandshushåll. Däremot har skillnaden mellan könen ökat något och de minst utvecklade länderna har svårt att erbjuda bredband till priser som är överkomliga för befolkningen.  

Läs mer och ladda ner State of Broadband 2016

 

Om kommissionen: Bredbandskommissionen grundades av internationella teleunionen ITU och Unesco år 2010 som svar på FN:s uppmaning att öka ansträngningarna för att uppnå millenniemålen. När FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015 relanserades organisationen som Broadband Commission for Sustainable Development, med målet att främja utbyggnaden och användningen av bredband för utveckling som ett led i arbetet för hållbar utveckling. Läs mer om Bredbandskommissionen.

 

AV: EVA HARRIE