NYHET | 6 nov 2017

Growing old with and via media: nytt nummer av MedieKultur

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD) har gett ut ett  nytt nummer av den vetenskapliga tidskriften MedieKultur. Temat för höstens upplaga är ’Growing old with and via media’.

”What we understand at any given time as “old age” may seem to have a very straightforward and factual base. Yet, in the words of Simone de Beauvoir, “as far as our own species is concerned old age is by no means easy to define” (de Beauvoir, 1996, p. 9)”.

Så inleds höstens upplaga av MedieKultur som den här gången har temat 'Growing old with and via media'. I det nya numret vill redaktörerna skapa en förståelse för hur det talas om ålderdom i media.  

Tidskriften innehåller fyra tematiska artiklar som bland annat behandlar äldres internetanvändning i en tid där sociala nätverk blir allt vanligare, hur äldres relation till digitala spel skildras i franskspråkig europeisk press mellan åren 2000 – 2016 och representationen av äldre kvinnor i samtida tv serier.

Utöver temaartiklarna innehåller tidskriften en öppen sektion och recensioner. En av tidskrifterna som recenseras är Nordicom-Information 3/2016 ’Distansläsning och nätverksanalys’. Alla nummer av Nordicom-Information finns att läsa online här.

Läs hela MedieKultur Vol 33, No 63 (2017) Growing old with and via media här 

 

Lästips!
Det senaste numret av vår referentgranskade tidskrift Nordicom Review var ett special issue på temat ’Being Old in the Age of Mediatization’.  Alla artiklar finns online som open access här. 

 


Om MedieKultur
MedieKultur er et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift. Formålet er at bidrage til kritisk reflektion og udviklingen af teorier og metoder indenfor medie- og kommunikationsforskning. Hvert år udgives to numre med indhold på både dansk, svensk, norsk og engelsk. Publiceres som open access og ældre numre er digitaliserede og tilgængelige online.


 

---

MIA JONSSON LINDELL