Grönland har Nordens högsta mediekonsumtion

NYHET | 11 januari 2019

Grönländarna lägger mest tid på tv och radio i hela Norden. Men användningen av internet halkar efter. Det visar en unik forsknings-rapport om de grönländska medierna, från Grönlands universitet.

För första gången har det gjorts en samlad kartläggning av Grönlands medielandskap, befolkningens medieanvändning och innehållet i nyhetsmedierna. Nedan lyfter vi fram några av rapportens resultat om medierna och medieanvändningen.

Liten befolkning och få medier
Med 56 000 invånare präglas Grönlands medielandskap av några få och relativt små medier. De två dominerande aktörerna är public service-bolaget KNR som producerar tv och radio, och mediehuset SermitsiaqAG som ger ut Grönlands två nationella tidningar. Båda bolagen publicerar även nyheter på webben. Utöver de nationella medierna har befolkningen tillgång till gratistidningar och andra lokala medier.

Nordens flitigaste radio- och tv-konsumenter
Grönländare lägger mest tid på medier av alla nordbor. De lyssnar på radio i genomsnitt fem timmar om dagen och ser på tv i 230 minuter. Det kan jämföras med under två timmars radiolyssnande och cirka 140-170 minuters tv-tittande i övriga Norden (se tv-graf nedan).

Dagligt tv-tittande i Norden 2012-2017 (minuter)

Graph TV vieiwing time in the Nordic region incl Greenland

Källa: Tusagassiuutit 2018. En kortlægning af de grønlandske medier.
Jämför även med Nordicoms tabeller (ladda ner i excel):
Daily TV viewing time in Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden 2000-2017
Daily radio listening time in Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden 2000-2017

Internet ökar, men stora geografiska skillnader
När det gäller internet använder hälften av grönländarna nätet dagligen, jämfört med nio av tio i övriga Norden (2017)[1].  Var man bor har dock stor betydelse för användningen av internet. Av huvudstaden Nuuks befolkning använder nästan sju av tio nätet varje dag, jämfört med drygt fyra av tio i övriga befolkningen. Varierande tillgång till snabbt internet och prisskillnader är några förklaringar.

Samtidigt ökar datatrafiken kraftigt. Enligt rapporten var användningen av mobildata 600 gånger högre år 2018 än under 2009. Bakom ökningen ligger bland annat stora prissänkningar och utbyggd infrastruktur. Men återigen finns det stora geografiska skillnader i hur mycket man använder nätet.

Medievanorna förändras
Invånarna på större orter har andra medievanor än resten av befolkningen, och ungdomar använder mer digitala medier än äldre personer. De yngre lyssnar och tittar dessutom mindre på KNR. Forskarna spår att den ökade internetanvändningen leder till mindre tv-tittande, mindre radiolyssnande och mer strömmat medieinnehåll i framtiden. De tror också att konsumtionen av den inhemska medieproduktionen kommer att minska med tiden.

Cover Mapping the Media in GreenlandLäs mer och ladda ner/download rapporten:
Tusagassiuutit 2018 – en kortlægning af de grønlandske medier
Författarna presenterar några av resultaten

Läs mer om rapporten:
NJC: Blæst om ny undersøgelse af medierne i Grønland (3 december 2018)
Sermitsiaq.AG: Grønlændernes medieforbrug ligger i top (26 oktober 2018)
KNR: Medier har svært ved at få eksperter i hus (27 oktober 2018)
 

Utgivare och författare: Tusagassiuutit 2018 är en undersökning från Afdelning for Journalistik vid Grönlands universitet (Tusagassiornermut Immikkoortortaq/Ilisimatusarfik). Författare är Naja Paulsen, Signe Ravn-Højgaard, Mariia Simonsen, Naimah Hussain och Ida Willig. Enligt planen ska det göras en uppföljning av undersökningen vartannat år.

[1] Data för övriga Norden är från Eurostats statistik om daglig/nästan daglig användning av internet. Ladda ner Nordicoms tabell här (excel) eller sök i Nordicoms tabelldatabas (filtrera: Norden - Internet - Användning).

 

 


Cover Faroe Island and Greenland 2008 by NordicomNordicom: Medierna på Grönland och Färöarna 1980-2008

För tio år sedan publicerade Nordicom en omfattande mediestatistik från Grönland och Färöarna. Rapporten omfattar medieutvecklingen 1980 till 2008 och presenterar detaljerad statistik om tidningar, tidskrifter, böcker och offentliga bibliotek, radio, tv, video, film och bio, fonogram, telefon, dator och internet. Rapporten är skriven av Ragnar Karlsson och ingår i Nordicoms Nordic Media Trends-serie.

Läs mer och ladda ner: Faroe Islands and Greenland 2008. Media and Communication Statistics

 


website Nordic Statistics Database entry pageFakta om Grönland i nordisk databas

Nordic Statistics Database presenterar komparativa data om Norden: om befolkning, geografi, kultur, näringsliv och en rad andra områden. Här finner du mer information om, och länkar till, Nordiska ministerrådets databas och en miniårsbok med nordisk statistik.


 

 

EVA HARRIE

NYHET