Global studie: Friheten på nätet minskar

| 16 november 2018

Under 2018 minskade friheten på internet för åttonde året i rad, enligt den årliga rapporten från Freedom House. Värst är situationen i Kina, medan Island och Estland är de länder som har störst nätfrihet.

Internet blir allt mindre fritt. Enligt rapporten Freedom on the Net 2018, som omfattar 65 länder och nästan 90 procent av världens internetanvändare, har friheten på nätet försämrats i 29 länder under det senaste året, jämfört med 19 länder som visar på förbättringar.

Nästan hälften av världens nätanvändare bor i länder där makthavarnas kontroll över nätet och medborgarna ökat under det senaste året. Ungefär lika många lever i länder där personer har attackerats eller dödats för sina aktiviteter på nätet eller där innehåll på nätet har blockerats. Endast två av tio bor i länder som Freedom House bedömer som ”fria” i förhållande till nätet.

Världskarta som visar vilka länder som rankas som fria, delvis fria eller inte fria i förhållande till internet
Not: Av de nordisk-baltiska länderna ingår endast Island och Estland i studien.
Källa: Freedom on the Net 2018, Freedom House

Bakom den negativa utvecklingen ligger bland annat Kinas censur- och övervakningssystem, som nu även exporteras till andra länder. Den ökade spridningen av desinformation och propaganda, som i sin tur används som förevändning för större kontroll på nätet, samt de massiva insamlingar av persondata som hotar den personliga integriteten – med Cambridge Analytica-skandalen som ett tydligt exempel – är andra trender som bidragit.

Island och Estland, som är rapportens enda representanter för de nordiska respektive baltiska länderna, toppar listan över länder där nätfriheten fungerar. Hög internetanvändning i befolkningen och satsningar på e-förvaltning är positiva faktorer som lyfts fram i landrapporterna.

I andra ändan av listan finns Kina, Iran och Etiopien, som är sämst vad gäller frihet på nätet.

Läs hela rapporten
Landrapport för Island
Landrapport för Estland

 

Om rapporten: Freedom on the Net 2018 undersöker 65 länder i sex världsdelar. Länderna har valts ut för att illustrera med- och motgångar för nätfriheten inom olika politiska system. Data och annan fakta refererar främst till händelser 1 juni 2017 – 31 maj 2018. Freedom House, som står bakom rapporten, är en amerikansk oberoende organisation som grundades 1941 och arbetar med demokratifrågor. Läs mer om Freedom House

 

---

EVA HARRIE