Friheten på nätet minskar

NYHET | 28 november 2016

Friheten på nätet minskar för sjätte året i rad. Fler och fler länder försöker kontrollera sociala medier och meddelande-appar, enligt en global rapport från Freedom House. Island lyfts fram som en ledande förespråkare för yttrandefrihet.

Rapporten Freedom on the Net 2016 visar att två tredjedelar av alla nätanvändare lever i länder där kritik av regering, militär eller styrande familjer censureras. En fjärdedel bor i länder där personer blivit arresterade för att de publicerat, delat eller bara ”gillat” innehåll på Facebook.

Dessutom har flera länder stiftat lagar som begränsar yttrandefrihet och personliga integritet, med den nationella säkerheten som argument.

Källa: Freedom on the Net 2016, Freedom House

Internet på Island
Island är ett av de mest uppkopplade länderna i världen, och invånarna är flitiga användare av både nätet och sociala medier. I landkapitlet ges en bild av internetmarknaden, ansvariga myndigheter och det politiska regelverket, och Island beskrivs som en ledande förespråkare för yttrandefrihet i världen. Island är det enda nordiska landet som ingår i undersökningen.

 

Läs hela rapporten
Landrapport för Island
Mer om rapportserien Freedom on the Net

 

Om rapporten: Freedom on the Net 2016 undersöker 65 länder - som tillsammans omfattar nästan 90 procent av världens internetanvändare - i sex världsdelar. Länderna har valts ut för att illustrera med- och motgångar för nätfriheten inom olika politiska system. Data och annan fakta refererar främst till händelser 1 juni 2015 - 31 maj 2016.  Läs mer om Freedom House som står bakom rapporten.

 

AV: EVA HARRIE

NYHET