Friheten på nätet fortsätter att minska

NYHET | 4 december 2017

En ny rapport från Freedom House visar att friheten på nätet minskar för sjunde året i rad. Det beror bland annat på att allt fler regimer manipulerar sociala medier. Island och Estland är de länder som har störst nätfrihet.

Friheten på nätet minskade i hälften av de 65 länder som ingår rapporten Freedom on the Net 2017. Endast 13 länder visade på mindre förbättringar.

Att sociala medier allt oftare manipuleras i syfte att underminera demokratin är en förklaring till den negativa utvecklingen. I 30 av de undersökta länderna har de styrande försökt att kontrollera diskussioner på nätet, och i minst 18 länder (inklusive USA) har desinformation på nätet påverkat politiska val.

Andra trender som oroar är att fler och fler regeringar släcker ner mobila internettjänster för att hindra informationsspridning och att attacker mot oberoende medier och rättsaktivister ökar.

Karta: Freedom on the Net 2017

Källa: Freedom on the Net 2017, Freedom House

Endast en fjärdedel av världens nätanvändare bor i länder som Freedom House klassar som ”fria” i förhållande till internet.

Estland och Island (det enda nordiska land som ingår i undersökningen) toppar listan över länder där nätfriheten fungerar. Hög internetanvändning i befolkningen och satsningar på e-government är positiva faktorer som lyfts fram i landrapporterna.

I andra ändan av listan finns Kina, Syrien och Etiopien, som är de värsta länderna för frihet på nätet.

Läs hela rapporten
Landrapport för Island
Landrapport för Estland
 

Om rapporten: Freedom on the Net 2017 undersöker 65 länder - som tillsammans omfattar nästan 90 procent av världens internetanvändare - i sex världsdelar. Länderna har valts ut för att illustrera med- och motgångar för nätfriheten inom olika politiska system. Data och annan fakta refererar främst till händelser 1 juni 2016 - 31 maj 2017.  Läs mer om Freedom House som står bakom rapporten.

 


 

Jämför olika globala index med Media Freedom Navigator. Tyska DW Akademies webbtjänst gör det möjligt att jämföra utvecklingen i olika länder genom åtta olika globala index, däribland Freedom on the Net. Läs mer här.

 

---

EVA HARRIE

NYHET