Framåt för streaming i Danmark

NYHET | 1 februari 2019

Bland unga danskar tittar nästan alla på strömmat innehåll som filmer, serier, videoklipp och tv varje vecka. Tittandet på strömningstjänster ökar dessutom i hela befolkningen, oavsett ålder.

Sex av av tio danskar tittar på strömningstjänster varje vecka eller oftare. Särskilt vanligt är det bland ungdomar och unga vuxna – nästan alla i åldern 12-34 år tittar på strömmat innehåll varje vecka. Det slår Slots- og Kulturstyrelsen fast i en ny rapport.

Tittandet på strömmat innehåll växer dessutom stadigt i hela befolkningen. Den största ökningen under 2018 skedde i åldersgrupperna 12-18 år och 35-54 år (se figur nedan).

Figur: Andel som har strömmat film, serier, tv, videoklipp med mera minst en gång i veckan (procent)

Graf från rapport om streaming i Danmark - andel som har strömmat innehåll 2016-2018(procent)
Data från Index Danmark/Gallup 1. Halvår 2016/17/18. Andel av den danska befolkningen 12+.
Källa: Streaming / Mediernes udvikling i Danmark 2019 (Slots- og Kulturstyrelsen)

De flesta lägger även mer tid på strömningstjänster. Återigen är de unga i topp: fyra av tio 12-18-åringar respektive 19-34-åringar uppger att de strömmat två timmar eller mer dagen innan. Det kan jämföras med en halvtimme (eller mindre) som är vanligast i de äldre åldersgrupperna.

Störst publik drar YouTube, Netflix och DRTV. Nästan hälften, 46 procent, av danskarna tittar på YouTube flera gånger dagligen/dagligen/nästan dagligen, följt av Netflix och DRTV med 38 respektive 26 procent. Kortast är besöken hos YouTube (en halvtimme eller mindre) medan Netflix får besökarna att stanna längst tid (en timme eller mer).

Hushållen är också beredda att betala för strömningstjänster, visar rapporten. Över hälften av de danska hushållen har abonnemang på en eller flera betaltjänster, som till exempel HBO, Netflix och ViaPlay. En dryg tredjedel har dessutom två eller flera abonnemang.  

Omslag rapport om streaming i DanmarkLäs hela rapporten Streaming. Audiovisuelle tjenester

Pressmeddelande från Slots- og Kulturstyrelsen 21.01.2019

 

 

Om rapporten: Streaming. Audiovisuelle tjenester är en specialrapport som ingår i Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark. Rapporten fokuserar på audiovisuella strömningstjänster och därmed ingår inte strömmade musiktjänster. Datakällor som använts i rapporten är bland annat Index Danmark/Gallup och Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelsen. Slots- og Kulturstyrelsen ingår i Nordicoms nordiska statistiknätverk.

 

---

EVA HARRIE

NYHET