NYHET | 22 apr 2016

Fortsatt nedgång i avisläsningen i Norge

Allt färre läser tidning i Norge. Läsningen på papper står för det största fallet, men förra året minskade läsningen även på nätet. Det visar Norsk mediebarometer 2015 från SSB, Statistisk sentralbyrå. 

I den årliga rapporten presenterar SSB resultaten av en rikstäckande undersökning om befolkningens medieanvändning och tillgång till olika medier i Norge förra året och över tid.

Minskning för både papper och online
Drygt fyra av tio norrmän (42 procent) läser papperstidningen en genomsnittlig dag. Det är en märkbar nedgång från 2014 då knappt hälften av befolkningen läste en tryckt tidning. År 2014 var för övrigt första gången som den dagliga pappersläsningen låg under 50 procent.

Samtidigt som tidningsläsning på papper minskat under åren, har läsning på nätet ökat och gått om pappersläsningen. Skiftet skedde 2013 då 52 procent läste tidningen online och 51 procent på papper en genomsnittlig dag. Förra året minskade dock även läsningen av nättidningar (51 procent daglig räckvidd jämfört med 54 procent 2014). Därmed föll det totala läsandet av tidningar till 72 procent 2015, från 75 procent 2014.

Andel av befolkningen 9-79 år som läser en dagstidning (totalt) samt papperstidning respektive nättidning en genomsnittlig dag 2005-2015 (procent)


Källa: Norsk mediebarometer 2015, Statistisk sentralbyrå

Tidningsläsning minskar bland både unga och gamla. Värt att notera för 2015 är att den dagliga räckvidden bland 67-79-åringarna, som tidigare stått för en stabil daglig läsning av papperstidning, minskat från 82 procent till 71 procent. För den här äldsta åldersgruppen sjunker därmed den totala tidningsläsningen från 86 procent till 78 procent 2015.

Nedgång i abonnemang/prenumeration
Hälften av befolkningen har en eller flera tidningsprenumerationer (tryckta tidningar) i hushållet, en nedgång från 54 procent 2014. På tio år har abonnemangen minskat från runt 70 procent. Bland 67-79-åringarna har drygt åtta av tio en pappersprenumeration, jämfört med drygt en fjärdedel av 20-24-åringarna. 12 procent av befolkningen prenumererar på en nättidning, jämfört med 9 procent förra året.

Sju av tio nätanvändare läser nyheter online
87 procent av norrmännen använder internet en vanlig dag. Bland nätanvändarna läser drygt sju av tio nyheter på nätet under loppet av ett dygn. Sex av tio nätanvändare uppger att de läser nyheter från papperstidningarnas webbsidor och här återfinns framför allt ungdomar och unga vuxna samt personer med hög utbildning.

Mindre tv och radio, mer streamingtjänster
Andra resultat från Norsk mediebarometer visar på en nedgång för linjärt tv-tittande och radiolyssnande. Samtidigt ökar lyssnandet och tittandet på strömmat ljud och bilder från nätet.

Nästan 40 procent lyssnar på ljudmedier en genomsnittsdag 2015. Bland dessa lyssnar sju av tio på strömmade ljudfiler från nätet. Drygt 20 procent av befolkningen tittar på videomedier (DVD/Blu-ray, hårddiskmottagare samt rörliga bilder/filmer som laddas ned eller strömmas från nätet) dagligen. Av dessa såg 65 procent - framför allt ungdomar och unga vuxna - på strömmade bilder.

Läs mer:
Norsk mediebarometer 2015, Statistisk sentralbyrå (rapporten finns i pdf)
Sammanfattning av resultaten (SSB)

Om Norsk mediebarometer: Undersökningen genomförs med telefonintervjuer i ett slumpmässigt urval av befolkningen 9-79 år. Norsk mediebarometer genomfördes första gången 1991 och rapporten publiceras under våren varje år. Rapporten finns tillgänglig i pdf och kan laddas ned gratis från Statistisk Sentralbyrås webb. Statistik från Mediebarometer-undersökningarna finns också tillgänglig via medienorges databas.

 

AV: EVA HARRIE