Förtroendet för medier fortsatt stabilt

NYHET | 29 juni 2017

Trots stora förändringar i omvärlden finns en stabilitet i Sverige i allmänhet. Förtroendet för samhällsinstitutioner, demokrati och vetenskap påverkas inte av larmandet som återfinns i våra informationskanaler. Förtroendet för landets medier är också stabilt, men skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Det här visar SOM-institutets nya forskningsantologi Larmar och gör sig till. 

I antologin Larmar och gör sig till tar ett fyrtiotal forskare från svenska lärosäten några steg åt sidan och ger, med avstamp i 2016 års nationella SOM-undersökning och institutets trettioåriga tidsserier, ett nyktert, empiriskt perspektiv på vår samtid.

Undersökningen visar bland annat att svenskarnas förtroende för radio och tv är stabilt över tid, endast 12 procent av de som svarat på undersökningen uppger att de har ganska eller mycket litet förtroende. Förtroendenivån mellan olika samhällsgrupper skiljer sig dock åt, äldre personer har till exempel större förtroende för radio och tv än yngre. Som flera andra förtroendefrågor har den om medieförtroende på senare år också blivit kraftigt partipolariserad, där väljare som står till höger i politiken tenderar att vara mer negativa.

Kapitlen i antologin är indelade i sex temaområden: ”Tillit & förtroende”, ”Vardagsliv & hälsa”, ”Medier & det fria ordet”, ”Val & partier”, ”Opinion och partier” samt ”Hemmaplan och bortaplan”. 

Temaområdet ”Medier & det fria ordet” innehåller följande kapitel:

Stabilitet i en föränderlig värld: medieanvändning och social sammanhållning
Författare: Jesper Strömbäck

Yttrandefriheten i dagens mediekultur
Författare: Ulla Carlsson och Lennart Weibull

Digitala plattformar allt viktigare för nyhetspubliken – förutom när det gäller tidningsprenumeration
Författare: Ulrika Andersson

Sociala medier: en nyhetsdistributör att räkna med
Författare: Maria Jervelycke Belfrage och Annika Bergström

E-bokens platå bekräftas
Författare: Lars Höglund och Annika Bergström

Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg
Författare: Lars Höglund

 

Ladda ner antologin digitalt eller beställ en tryckt kopia här

Läs SOM-institutets Nyhet 2017-06-28 "Stabilitet trots mycket larmande visar SOM-institutets nya forskarantologi" här 

 

Om forskningsantologin ”Larmar och gör sig till”
- Larmar och gör sig till är den 70:e forskarantologin från SOM-institutet. Boken innehåller ett 40-tal kapitel skrivna av forskare från universitet och högskolor i Sverige och utomlands.
- Kapitlen baseras framförallt på data från den senaste nationella SOM-undersökningen, som besvarades av drygt 9 800 slumpmässigt utvalda personer under hösten och vintern 2016/2017.
- Redaktörer för Larmar och gör sig till är Ulrika Andersson, Henrik Ekengren Oscarsson, Jonas Ohlsson och Maria Oskarson.  

---

MIA JONSSON LINDELL 

NYHET