Förslag på nytt mediepolitiskt avtal i Danmark

NYHET | 12 april 2018

Den danska regeringen har presenterat sitt förslag på nytt medie-politiskt avtal. Man vill bland annat öka medlen till public service-fonden (produktion utanför DR), minska anslaget till DR och släcka radions FM-nät.

I Danmark läggs ramarna för mediepolitiken fast i politiska medieavtal (eller medieforlig). Det nya avtalsförslaget avser perioden 2019-2023 och ska utvärderas, och eventuellt justeras, efter halva tiden.

Förslaget innebär bland annat en ökning av public service-fonden, som går till public service-produktion utanför DR, från 35 till 220 miljoner danska kronor årligen. Pengarna ska kunna användas till produktion av audiovisuellt innehåll oavsett plattform och en del av potten öronmärks för innehåll till barn och unga.

Samtidigt skärs anslagen till DR ned med 20 procent. DR ska minska antalet egna tv-kanaler och öka samarbetet med privata medier, bland annat om en gemensam app med innehåll riktat till barn och unga. Vidare önskar regeringen sälja 40 procent av TV 2 och utöka tv-utbudet med en ny kulturkanal.

På radioområdet vill regeringen släcka FM-nätet när det digitala radio-lyssnandet nått 50 procent, dock senast år 2021. Anslaget till Radio 24 Syv, den privata public service-kanalen, ska minskas med 33 procent men kanalen får istället tillstånd att sälja reklam. Samtidigt ska radioutbudet utökas med en ny DAB-radiokanal med fokus på kultur och klassisk musik.

Andra förslag är att stödet till nya medier ska öka och digitala nyhetsmedier momsbefrias. Lokal och regional nyhetsförmedling ska stärkas genom en ny fond till distrikts- og ugeaviser.

Sänkningen av anslagen till DR ingår i ett politiskt avtal från mars, där regeringen och Dansk Folkeparti även kom överens om att ersätta licens-avgiften med skattefinansiering. Övriga mediepolitiska förslag ska förhandlas mellan regeringen och övriga partier.

Läs mer och ladda ner det mediepolitiska förslaget
Ladda ner förslaget "Nya medier, nye vaner, nye tider" direkt (pdf 8.0 MB)

 


Ny medieaftale 28 juni 2018: Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden 2019-2023. Læs mere og find aftaleteksten

 

 

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET