NYHET | 31 aug 2016

Förslag om NRKs finansiering

I Norge föreslår en expertgrupp att NRK i fortsättningen ska finansieras via en hushållsavgift, som bör bli plattformsneutral och omfatta både linjära och icke-linjära medietjänster.

Expertgruppens rapport ”Finansering av @NRK. Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK” går igenom olika finansieringsmodeller och tänkbara konsekvenser för norska förhållanden. De finansieringsmodeller som prövas är dagens system med kringkastingsavgift, en NRK-avgift enligt dansk modell, NRK-bidrag enligt tysk modell och NRK-skatt enligt finsk modell.

Nordisk översikt: Rapporten går också igenom hur finansiering av public service-medier är organiserad i Danmark, Finland, Island och Sverige samt Storbritannien med flera europeiska länder.

Utredningen, även kallad Rimmereid-rapporten, överlämnades till Kulturdepartementet 1 juli i år.

Läs mer och ladda ned rapporten

 

Delrapport om kommersiella public service-medier i december: I augusti blev den norska Mediemangfoldsutvalget, som ska presentera sin utredning 1 mars 2017, ombedd att leverera en delrapport om villkoren för kommersiella public service-medier redan innan jul. Bakgrunden är att norska TV2, som idag har ett public service-avtal med staten, valt att inte söka på utlysningen av ett nytt avtal för perioden 1 januari 2017-31 december 2019.

Artikeltips: Hvordan skal NRK finansieres? Og hva med TV 2? av Vilde Schanke Sundet, Postdoktor i film og fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer. Publicerad i Vox Publica 7.9.2016.

 

AV: EVA HARRIE