NYHET | 25 jan 2018

Forskarföreningarnas årliga konferenser 2018

De nationella forskarföreningarna inom medie- och kommunikationsvetenskap i Sverige och Finland håller under våren sina årsmöten/konferenser. Temat för FSMK-dagen i Sverige är ”Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin” och finska MEVI2018-forskardagarna har temat  ”Media och hoppet”. 

 

Mevi ry Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap i Finland
Medie- och kommunikationsforskningsdagarna i Finland organiseras i Jyväskylä den 27–28 april 2018. Årets tema är ”Media ja toivo”"media och hoppet".

Kommunikation spelar en betydande roll i världen med många olika samhälleliga, teknologiska och ekonomiska ändringar. Vilka är de berättelser vi beskriver och återvinner om det förflutna, om nutiden och framför allt om framtiden? Meningen är att diskutera möjligheter som kommunikatörer och kommunikations forskare har att frambringa hopp.

En panel på konferensen kommer att handla om det nordiska samarbetet.  

Huvudtalare är professor Lucy Küng från Oxford Universitets Reuters-Institut och docent Anne Kaun från Södertörn Universitet, Stockholm.

Datum | 27-28 april 2018
Plats | Jyväskylä universitet
Mer information | https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/konferenssit/mevi2018
Följ eventet på Facebook: https://www.facebook.com/mevi2018/
Delta i diskussionen på Twitter: #mevi2018
För frågor kontakta: mevi2018@jyu.fi

 

FSMK - Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning
FSMK-dagen (och FSMK:s årsmöte) samt Ämneskonferensen 2018 arrangeras den 3–4 maj 2018 i Uppsala.

Årets tema för FSMK-dagen (3 maj) är ”Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin”. Akademisk frihet kan definieras på många sätt men ett av de mest grundläggande kriterierna för frihet torde ändå vara att man som forskare har en grundläggande säkerhet och trygghet. I många länder i världen är detta ingen självklarhet. Även i Sverige, ett land som i internationell jämförelse har mycket höga nivåer av trygghet och säkerhet, finns det tecken som tyder på att hot och trakasserier mot forskare blir både vanzligare och mer systematiska.

Inbjudna och bekräftade talare på temat är Hillevi Ganetz (professor vid Stockholms universitet) och Mattias Ekman (docent vid Örebro universitet och sekreterare i FSMK).

Årets tema för ämneskonferensen (4 maj) ”A Non-Media Centric Approach to Media Studies”. Inom mkv ställs vi kontinuerligt inför den intellektuella utmaningen att balansera behovet av djup kunskap och expertis när det gäller att studera specificiteten av "media" å ena sidan, och behovet att undvika att artikulera "media" som isolerade från samhället eller skapa en dikotomi mellan "media" och "resten av samhället" å den andra sidan.

Huvudtalare är Shaun Moores, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Sunderland University, UK.

Datum | 2-4 maj 2018
Plats | Ekonomikum, Uppsala universitet
Mer information |  http://www.mediekom.se/?p=1696#more-1696
För frågor om det praktiska arrangemanget, kontakta Ylva Ekström, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet: ylva.ekstrom@im.uu.se  

 

Norsk medieforskerlag håller sitt årmöte den 18-19 oktober 2018 i Bodø
Sammenslutningen af medieforskere i Danmark håller sitt årsmöte  den 15-16 november på Hindsgavl Slot

 

---

MIA JONSSON LINDELL