EVENT | 10 mar 2017

Forskarföreningarnas årliga konferenser

De nationella forskarföreningarna inom medie- och kommunikationsvetenskap håller årligen konferenser / årsmöten med aktuella teman. Under våren träffas medlemmarna i de finska och svenska medieforskarföreningarna.

Mevi ry Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap i Finland

Mevi ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 21.3.2017 Tampereen yliopistolla. Kokous alkaa klo 14:00 ja kestää muutaman tunnin. Vuosikokouksessa valitaan muun muassa yhdistyksen hallitus seuraavalle toimikaudelle. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.
Kokouksen esityslista ja muut asiakirjat tulevat yhdistyksen verkkosivuille helmikuun aikana.
Tervetuloa mukaan! Ilmoitathan saapumisestasi ennakkoon sähköpostitse yhdistyksen sihteerille, osoitteeseen mevi.sihteeri@gmail.com

Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap kommer att hålla årsmöte vidTammerfors universitet.
Det kommer vara möjligt att delta på distans.

Tid: Tisdagen 21 mars, kl 14.00-16.00 ca
Plats: Tammerfors universitet
Vänligen informera om din ankomsttid i förväg via e-post till sekreteraren i föreningen, till mevi.sihteeri@gmail.com

 

FSMK - Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning

2017 års tema för FSMK-dagen och ämneskonferensen är Den demokratiska utmaningen .

FSMK-dagen har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt. Huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS.

Ämneskonferensen  ställer frågan Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? och handlar om etik och demokrati i medieundervisningen, där en panel av representanter från olika lärosäten diskuterar hur man kan utveckla undervisningen om etik och närliggande områden i olika typer av medieutbildningar.

Nytt för 2017 är att doktorander som är medlemmar i FSMK kan söka resestipendium för att delta i FSMK-dagen och ämneskonferensen, och att evenemanget inleds med en doktorandlunch måndagen den 15:e.

Mer detaljer om resestipendium för doktorander och doktorandlunchen kommer på FSMKS:s hemsida.

Tid: Måndag 15 – tisdag 16 maj (em till lunch)
Plats: Göteborgs universitet, JMG

 

Norsk medieforskerlag och  Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMiD) håller sina årliga sammankomster under hösten, vanligtvis under oktober.

 

AV: KARIN POULSEN