Finsk medieekonomi 2019

NYHET | 4 december 2020

Under 2019 ökade intäkterna för tv, radio och andra ljudmedier (inkl. Spotify), men minskade för dagspress och tidskrifter. Detta enligt nya tal från Statistikcentralen.

Värdet på den finska mediemarknaden uppgick till 3,9 miljarder euro under 2019, det vill säga strax över nivån för 2018. Ökningen uppgick till 0,5 procent eller 19 miljoner Euro. Det visar Statistikcentralens årliga analys av mediemarknaden och dess olika branscher.

Mediemarknaden i Finland 2018-2019, utvalda branscher (miljoner Euro)


1 Till tv-branschen räknas Rundradions (Yle) verksamhet i sin helhet, tv-reklam, grundavgifter för kabel-tv och betal-tv-avgifter, inkl. beställningsvideotjänster som Netflix.
Källa: Finska Statistikcentralen (klicka för att se statistik för alla branscher).

Televisionen är Finlands största mediesektor, som under 2019 stod för en tredjedel (1,3 miljarder euro) av den finska mediemarknadens värde. Det är en ökning med knappt fem procent jämfört med året innan.

Tillväxten på tv-marknaden förklaras främst av det ökande antalet abonnemang på strömningstjänster, såväl hos internationella aktörer (särskilt Netflix och HBO) som hos inhemska och nordiska tjänster (bland annat Ruutu+, CMore och Viaplay). Däremot minskade tv-reklamens intäkter under 2019.

Även för ljudmedierna blev det ett bra år. Den kommersiella radion ökade med tre procent och marknaden för ljudinspelningar (framför allt digital försäljning inklusive Spotify) med ungefär nio procent jämfört med 2018.

Försäljning av internetreklam ökade med nio procent från året innan, men nästan 60 procent av Finlands internetreklam till internationella teknikjättar som Google och Facebook.

För dagspress och tidskrifter fortsatte däremot den nedåtgående trenden. Dagspressens intäkter föll med drygt tre procent (uppgiften gäller flerdagarstidningar) och tidskrifternas med drygt nio procent jämfört med året innan.  

Se hela översikten på Statistikcentralens webb
För tidserier åren 1997-2019, se Statistikcentralens tabelldatabas

Lue lisää: Joukkoviestintämarkkinat kasvoivat niukasti vuonna 2019
Tilastotietoja vuosilta 1997–2019 Tilastokeskuksen taulukkotietokannassa
 

Om statistiken: Beräkningarna ovan gäller slutanvändarnivå. Det innebär till exempel att siffran för tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljning till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Data omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller överlappningar i viss mån.

 

---

EVA HARRIE

NYHET