Finsk medieekonomi 2018

| 22 november 2019

Under 2018 ökade intäkterna för tv, radio och andra ljudmedier i Finland. Men för dagspress och tidskrifter fortsatte fallet, enligt nya tal från finska Statistikcentralen.

Värdet på den finska mediemarknaden uppgick till 3,8 miljarder Euro under 2018. Det motsvarar en svag ökning med knappt en procent eller 33 miljoner Euro jämfört med året innan. Detta enligt Statistikcentralens årliga översikt av mediemarknaden och dess olika branscher.

Mediemarknaden 2017–2018, utvalda branscher (miljoner Euro)

Graf Den finska mediemarknaden 2017-2018

* Till tv-branschen räknas Rundradions (Yle) verksamhet i sin helhet, tv-reklam, grundavgifter för kabel-tv och betal-tv-avgifter, inkl. beställningsvideotjänster som Netflix.
Not: Television, tidningar, tidskrifter och ljudupptagningar inkluderar digital försäljning.
Källa: Finska Statistikcentralen (klicka för att se statistik för alla branscher).

Televisionen, som är den största mediesektorn, stod för nästan en tredjedel (1,2 miljarder euro) av den finska mediemarknadens värde under 2018. Det är en ökning med drygt fem procent jämfört med året innan och beror framför allt på ökade intäkter för strömningstjänsterna.

Försäljning av internetreklam fortsatte uppåt och stod för den enskilt största tillväxten, plus 14 procent, under 2018. Även för radion och andra ljudmedier blev det ett bra år, med en ökning på cirka sex procent vardera.

För dagspress och tidskrifter fortsatte dock försäljningen neråt. Dagspressens intäkter föll med drygt tre procent (uppgiften gäller flerdagarstidningar) och tidskrifternas med drygt fyra procent jämfört med året innan.  

Läs mer på Statistikcentralens webb
Finn statistik för åren 1997–2018 i Statistikcentralens tabelldatabas

Lue lisää: Joukkoviestinnän markkinatrendit ennallaan vuonna 2018
Tilastotietoja vuosilta 1997–2018 Tilastokeskuksen taulukkotietokannassa
 

 

Om statistiken: Beräkningarna ovan gäller slutanvändarnivå. Det innebär till exempel att siffran för tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljning till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Data omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller överlappningar i viss mån.

 

---

EVA HARRIE