Finsk medie- och kommunikationspolitik följs upp med ny rapport

NYHET | 25 mars 2020

Kommunikationsministeriet i Finland har publicerat en rapport som undersöker den finska mediepolitiken och mediebranschen. Rapporten följer upp den politiska utvecklingen utifrån en rad indikatorer som föreslogs i en tidigare utredning 2018.

Rapporten, som är framtagen av forskarna Marko Ala-Fossi, Katja Lehtisaari, Heikki Hellman och Mikko Grönlund, publicerades den 25 mars.

Rapporten beskriver utvecklingen av den finska medie- och kommunikationspolitiken med fokus på tre områden, främst i journalistiska medier: mediernas ekonomi och affärsverksamheter, medborgarnas tillgång till medietjänster samt mediernas mångfald.

I rapporten konstateras att digitala distributionsplattformar har blivit allt mer populära medan traditionella distributionskanaler har tappat mark.

Ägarkoncentrationen i mediebranschen har ökat och kommer enligt forskargruppen fortsätta att öka; i nuläget finns den högsta koncentrationen inom radiobranschen och den lägsta i dagspressen. Antalet företag och anställda inom mediebranschen minskar.

Medborgarnas tillgång till medietjänster verkar däremot vara ganska stabil, även om distributionen av tryckta tidningar hotas av den minskande volymen brev.

Vad gäller mediernas innehåll pekar forskarna på att den systematiska bevakningen har minskat betydligt under 2010-talet, vilket förhindrar uppföljning. Dessutom har teleoperatörerna blivit aktörer i mediebranschen, vilket gör att marknaderna för medier och telekommunikation smälter samman.

Rapporten presenterar det första steget i ministeriets systematiska uppföljningsprocess och omsätter i praktiken den mätapparat som skapats av en forskargrupp vid Helsingfors och Tammerfors universitet. Uppföljningen har delats upp i minst två faser, varav den nu utgivna rapporten är den första.

 

Läs rapporterna på finska, sammanfattning på svenska och engelska:

Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019. Liikenne- ja viestintaäministerioön julkaisuja 2020:4 (Media- och kommunikationspolitikens uppföljningsrapport 2019 (2020). Kommunikationsministeriets publikationer 2020:4)

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen: Loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2018:4 (Medie- och kommunikationspolitikens tillstaånd och mätning: slutrapport (2018). Kommunikationsministeriets publikationer 2018:4) 

Tidigare nyheter från Nordicom:

Utredning 2018: Finlands mediepolitik saknar medborgarperspektivet (19 april 2018)

Nya riktlinjer för mediepolitiken i Finland (13 september 2018)

 


UTBLICK NORDEN:
I Norge arbetar Medietilsynet med att utveckla en metod för att mäta mediemångfalden i det norska medielandskapet. En första rapport som presenterar mediemångfalden i ett avsändarperspektiv publicerades i februari 2020. Läs mer om den norska rapporten här.


 

MAARIT JAAKKOLA

 

NYHET