NYHET | 26 nov 2015

Finländskt tv-utbud 2014

Programutbudet i den finländska nationella marksända televisionen har ökat med sex timmar om dygnet. Reality-tv och utländsk fiktion behåller sin position som de mest omfattande kategorierna i finländsk television. Samtidigt har nyhetsutbudet minskat. Det framgår av en rapport från Kommunikationsministeriet, som ändå visar på relativt obrutna trender sedan förra året.

Rapporten om den finländska televisionen ger en årlig översikt av programutbudet i de nationella fritt tillgängliga marksända kanalerna år 2014. Undersökningen syftar till att ge underlag för politiska beslut genom att mäta urval och mångfald i utbudet, vad gäller programkategorier och programmens ursprungsländer.

Rapporten omfattar fyra public-service-kanaler (Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema) och tio kommersiella kanaler (MTV3, Sub, AVA, Nelonen, JIM, Liv, Hero, TV5, Kutonen, FOX). För första gången redovisar rapporten nu också online- och on-demand-tjänster, sedan undersökningsföretaget Finnpanel börjat mäta det veckovisa webb-tv-tittandet i början av 2015.

Det totala programutbudet omfattade 1469 timmar per vecka eller 210 timmar per dygn. Jämfört med 2013 ökade det marksända utbudet med sex timmar per dygn, trots ett ökande utbud av olika online och betal-tv-tjänster. 

Tre timmar mindre nyheter i veckan
I likhet med de föregående åren utgörs de två största programkategorierna av reality-tv (26 %) och utländsk fiktion (20 %), vilka också upptog den största delen av prime time-televisionen. Inte heller för andra genrer syns några signifikanta skillnader jämfört med de föregående åren. Här finner man underhållning och populärmusik (11 %), faktaprogram (10 %), spelfilm (9 %), livsstilsprogram (9 %), barnprogram (4 %), aktualitetsprogram (3%), inhemsk fiktion (2 %), kulturprogram (2 %), nyheter (2%) och sport (2 %). Nedgången för nyheter fortsätter – i snitt minskade programtiden för nyheter med cirka tre timmar I veckan, eller mindre än en halvtimme per dygn, jämfört med 2013.

Uppdelning av public service (Yle) och de kommersiella kanalernas utbud i olika kategorier 2014 (%)

Källa: Finländskt tv-utbud 2014 (tabell 4.1.1)

Yle Fem, MTV3 och Yle TV2 mest mångsidiga
Kanalerna med det mest mångsidiga utbudet i olika programkategorier var Yle Fem, MTV3 och Yle TV2. Den minst mångsidiga kanalen var den nyligen lanserade gratiskanalen Hero, som startade i november 2014 och ägs av Nelonen Media, med ett fokus på amerikansk fiktion (84 %) och film (15 %).

Amerikanska och inhemska program dominerar
Programmens ursprungsländer stod oförändrade jämfört med 2013. De flesta programmen var antingen nordamerikanska (45 %) eller inhemska (32 %). De inhemska produktionerna stod framför allt att finna i Yle:s kanaler, medan Hero, TV5 och Fox hade den största andelen amerikanska program i sina utbud. Andelarna program producerade i andra nordiska länder (5 %) eller i övriga Europa (3 %) var betydligt lägre.

Rapporten är skriven på finska med svensk och engelsk sammanfattning.

Ladda ned: Finländskt tv-utbud 2014 / Suomalainen televisiotarjonta 2014 (Kommunikationsministeriets publikationer 10/2015)

För ett urval tabeller med tidserier, se Finska statistikcentralens tabelltjänst (engelska och finska)

 

Om undersökningen: Analysen av programutbudet i det fritt tillgängliga digitala marknätet på riksomfattande tv-kanaler bygger i huvudsak på data från fem fristående observationsveckor (veckorna 9, 16, 32, 42 och 51) från material framtaget av tv-företagen för Finnpanel Oy, mätinstitutet för publikundersökningar. Undersökningen är genomförd av Forskningsinsitutet för kommunikation (CRC) vid Helsingfors universitet.

 

AV: MAARIT JAAKKOLA