NYHET | 26 jun 2014

Finland: Tidningar läses allt oftare på webben

Nio av tio finländare läser tryckt press varje vecka, men läsningen via digitala plattformar ökar. Det visar finska Statistikcentralen i en ny publikation om finska medier.

År 2013 läste 92 procent av finländarna tryckta dagstidningar och tidskrifter minst varje vecka. Tidningar följs dock allt mer i digital form, speciellt har läsningen av tidningar via smarttelefon och pekdator snabbt blivit vanligare. Femtiosju procent av finländarna läste minst varje vecka dagstidningar och tidskrifter på datorn, 28 procent läste via mobiltelefon och 15 procent via pekdator eller annan läsapparat.

År 2012 fanns det på webben nästan 400 publikationer som kan klassificeras som tidningar. Största delen av dessa var webbversioner av traditionella tidningar. Sammanlagt 171 tidningar hade åtminstone någon slags webbversion. Det fanns omkring 210 webbplatser i anknytning till tidskrifter som innehöll redaktionsmaterial.

Samlade uppgifter om massmedier
Uppgifterna finns i Statistikcentralens nyutkomna publikation Joukkoviestimet (Massmedier) som grundar sig på artiklar och statistik och ger en mångsidig översikt över massmedierna i Finland. Publikationen granskar konsumtionen av massmedier och massmediernas ekonomi samt olika medier. Också internationella jämförelseuppgifter ingår. Sammandragen är på svenska och engelska och tabellerna på finska och engelska.

Joukkoviestimet - Finnish Mass Media 2013: läs mer, beställ eller ladda ned som PDF.

Statistikcentralen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med finsk data till den nordiska mediestatistiken.

 

AV: EVA HARRIE