NYHET | 10 aug 2016

Finland, Sverige och Norge i världstoppen på digitalt index

Finland, Sverige och Norge är bland de bästa i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Bara Singapore kommer före. Det visar World Economic Forums globala index över utvecklingen i informationssamhället.

World Economic Forum har publicerat sin årliga Global Information Technology Report. Här ingår resultat från Networked Readiness Index, som rankar 139 länder efter förmågan att ta till sig och utnyttja ny informations- och kommunikationsteknologi.

Finland, Sverige och Norge hamnar på andra, tredje och fjärde plats, medan Danmark och Island rankas som nummer 11 och 16.

Indexet bygger på 53 indikatorer och täcker bland annat politik och lagstiftning, företags- och innovationsklimat, digital infrastruktur, priser för bredband och internet, utbildning och kompetens, internetanvändning (befolkning, företag och myndigheter) och digitaliseringens påverkan på ekonomisk och social utveckling.

Stora skillnader mellan Europas länder
Europa är i framkant i den digitala utvecklingen och sju av tio länder i toppen är europeiska. Men länderna skiljer sig mycket åt, från Finland på andra plats ned till Bosnien Herzegovina som är nummer 97 på listan. På en europeisk tio-i-topp-lista finns alla fem nordiska länderna med.

Norden bra på infrastruktur och nätanvändning
För de nordiska länderna framhävs en bra digital infrastruktur - här är Norge bäst i världen - och hög internetanvändning. Finland är bland de bästa på kompetens och utbildning och rankas högst av alla länder vad gäller att få ut ett ekonomiskt resultat av IKT-investeringar.

Läs rapporten här
Om World Economic Forum

 

AV: EVA HARRIE