NYHET | 8 sep 2017

Finland: Rapporter granskar Yles lokala nyheter på webben

Public service-bolagens nyheter på webben kan inte bevisas ha någon skadlig effekt på den kommersiella mediemarknaden. Det menar en finländsk forskningsrapport som granskat Yles regionala nyhetsverksamhet i förhållande till tidningsmarknaden. Författarna grundar sig på ett antal nordiska utredningar om public service-innehållets eventuella påverkan.

Under våren fick Yles förvaltningsråd ta emot två granskningsrapporter om sitt lokala och regionala nyhetsutbud på webben. Båda rapporterna har utarbetats av forskare vid forskningscentret Comet vid universitet i Tammerfors.

Rapporterna utgör faktaunderlag i en pågående diskussion om Yles roll och mer specifikt för en granskning av Yles digitala nyhetstjänster under våren, efter en prövningsansökan från mediebranschen.

Rapporten om Yles regionala nyhetsverksamhet och tidningsmarknaden granskar Yles regionala nyhetsutbud på webben och försöker utvärdera dess eventuella påverkan på dagstidningsmarknaden.

Rapporten baserar sig på analyser av ett antal studier om public service-innehåll på webben och dess eventuella effekt på den kommersiella marknaden. De argument som framförts i prövningsansökan undersöks sedan mot bakgrund av senast tillgängliga forskningsresultat.

Underlaget består av nationella utredningar i Danmark, Finland, Norge, Sverige samt Storbritannien (pdf) samt andra rapporter 2015-2016, och författarna finner att ingen av dessa visar på en entydig påverkan på den kommersiella marknaden. De konstaterar också att det är svårt att bygga en forskningsdesign som skulle bevisa public service-verksamhetens effekter på mediemarknaden.

Om Yles svenskspråkiga webbnyheter. Svenska Yle producerar regel-bundet nyheter på svenska på fem lokalredaktioner i Finland, varav alla har sina egna förstasidor. Den andra rapporten beskriver användningen av dessa tjänster under 2016 och 2017 och visar att antalet sidvisningar av det lokala nyhetsinnehållet på svenska Yle var jämförelsevis lågt, sammanlagt 2-8 procent av alla sidvisningar på svenska Yle. Också i jämförelse med Finlands kommersiella svenskspråkiga nyhetsmedier är antalet sidvisningar lågt. Däremot ökar antalet unika besök (webbläsare).

 

Läs mer och ladda ner rapporterna (på finska)
Om Yles regionala nyhetsverksamhet och tidningsmarknaden:
Yleisradion alueellisten verkkouutisten vaikutus sanomalehtien verkkopalveluiden markkinoihin
Om Yles svenskspråkiga webbnyheter
Selvitys Yleiosradion ruotsinkielisten alueuutissivujen sivunäyttö ja verkkoselainmääristä
 

Om aktuella medieutredningar i Finland: Under 2015 och 2016 har såväl mediemarknadens villkor som Yles roll och finansiering varit föremål för utredningar och politiska förslag.
Se även Nordicoms listor över offentliga utredningar på medieområdet från år 2000 och framåt.

 

---

MAARIT JAAKKOLA