NYHET | 5 maj 2020

Finland ger krisstöd till journalistik – och vill utreda permanent stöd

En finsk utredning föreslår snabbt stöd till medier som drabbats av coronapandemin – med pengar till journalistiskt innehåll. På längre sikt föreslås ett permanent stöd till journalistiken i Finland.

Tisdagen 28 april presenterades i Finland en snabbutredning om mediestöd, beställd av Kommunikationsministeriet 16 april.

Bland förslagen: coronakrisande medieföretag ska kunna söka stöd till journalistiskt innehåll och möjligheterna till ett permanent stödsystem för journalistiken i Finland bör undersökas.

Coronastödet ska kunna sökas av medier som drabbats ekonomiskt av pandemin. Stödet syftar till att stärka journalistiken genom pengar till lönekostnader eller inköp av frilansarbete, och för behovsprövningen föreslås en oberoende stödnämnd med experter inom journalistik. Stödet ingår i regeringens nästa ändringsbudget i maj.

Utredningen föreslår också en ny utredning om ett framtida permanent mediestöd, som ska kunna stödja journalistik oberoende av plattform, säkerställa den lokala och regionala journalistiken och stödja mediernas digitala övergång. I det sammanhanget bör även det befintliga stödet till journalistik på minoritetsspråk ses över.

Även beskattningen av globala plattformsbolag bör undersökas. Här vill utredaren ha svar på om digitala plattformar kan beskattas i större utsträckning än idag och om det går att få dem att betala för medieinnehåll som de idag sprider gratis på nätet.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka är utredningen en del av en större helhet, där bland annat säkerställandet av femdagarsutdelningen av tidningar i hela landet och stöd till nyhetsbyrån ingår.

 

Läs mer på svenska och finska:

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 28.04.2020 Minister Harakka: Mediernas funktionsförmåga ska tryggas

Rapporten Selvitys: Journalismin tukeminen koronakriisin aikana (PDF, 757 KB)

Statsrådet: Selvitys journalismin tukemisesta poikkeustilanteessa LVM022:00/2020

Yle 28.4.2020: Regeringen förbereder coronastöd för mediebranschen – kommunikationsminister Harakka: Massmedierna har gjort fosterlandet en stor tjänst

Hufvudstadsbladet 28.4.2020 Rapport: Nedskärningarna inom journalistiken har gjort att krisdrabbade medier står utan stödsystem

 


TIDIGARE RAPPORTERING

Coronastöd till medierna i Norden
Nordicoms artikel om statliga krispaket för mediesektorn i Norden, 17.4.2020: Extra mediestöd som följd av covid-19 i Norden

 


 

FAKTARUTA

Tabeller: Presstöd och mediemoms i Norden 2000-2020

Ladda ner Nordicoms tabeller om statligt mediestöd:

Du kan även ladda ner tabellerna via Nordicoms tabelldatabas.
Välj filtrering: Norden + Dagspress + Ekonomi.


 

EVA HARRIE