Film på bio i Norden - publikation från Kulturanalys

| 26 september 2017

I vilket nordiskt land går befolkningen mest på bio? Och hur ser det ut med jämställdheten i nordisk film? Det svarar Kulturanalys Norden på i en ny statistikpublikation.

Kulturanalys Nordens Film på bio i Norden presenterar statistik och nyckeltal om biografutbud och biobesök, samt statistik om jämställdhet, inom nordisk film på bio. Publikationen är den första i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik.

Stabilitet på biomarknaden
Film på bio i Norden visar att antalet biobesök låg stabilt under perioden 2005 till 2016. Islänningarna är Nordens flitigaste biobesökare, medan färöingarna är de som mest sällan går på bio.

Även antalet biografer, salonger och platser höll sig relativt oförändrat i de nordiska länder från 2010 till 2016. I Sverige minskade dock antalet biografer och platser, och i Danmark ökade antalet salonger.

Inhemska produktioner i topp
Den största andelen av filmerna som hade biopremiär i Norden år 2016 var nordamerikanska produktioner. Däremot var den mest sedda filmen i respektive nordiskt land inhemskt producerad.

Fortsatt sned könsfördelning
Fördelningen av män och kvinnor i nyckelpositioner - regissör, producent, manusförfattare - eller med huvudroller i inhemska filmer ligger nästan uteslutande utanför intervallet 40 till 60 procent, som ofta används som indikator för jämställdhet. Statistiken gäller inhemska produktioner med produktionsstöd eller premiärsatta filmer i Norden. Undantaget var andelen kvinnor som regissörer eller manusförfattare i Sverige, samt andelen kvinnor som producent på Island.

Rekommendationer för framtida statistik
Kulturanalys gör även en bedömning av behovet av att harmonisera film- och biostatistik, för att bättre kunna jämföra de nordiska länderna. Ett av förslagen är att de nordiska länderna tillsammans definierar och tillgängliggör jämställdhetsdata för all film som visas på bio i Norden (främst de inhemska produktionerna) eftersom den aktuella statistiken skiljer sig åt både i utformning och tillgänglighet.

Läs mer och ladda ner Film på bio i Norden

 

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Kulturanalys Norden finansieras av Nordiska ministerrådet och finns hos Myndigheten för kulturanalys i Sverige. Det nordiska kunskapscentret bildades 2016 - läs bakgrunden här.


 

LÄS MER: Vill du ha tips på fler publikationer om film i Norden? Se Nordicoms nyheter om rörlig bild (tv, film, osv) i Norden, Europa och världen.

MER STATISTIK: Nordicoms databas över statistikkällor visar vägen till film- & biostatistik på nationell, nordisk och europeisk nivå

---

EVA HARRIE