Fake news har ikke ødelagt danskernes tiltro til medierne

| 31 januari 2018

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier. Nu er Medieudviklingen 2017 klar, og den peger blandt andet på, at på trods af et stort fokus på fake news hele året, kan der ikke måles nogen negativ ændring i danskernes tiltro til de store danske nyhedsmedier.

Der var mange bekymrede analyser og kronikker om fake news i 2017. I det lys er det relevant at spørge, om der påviseligt er sket noget med danskernes tiltro til nyhedsmedierne, hvad enten man taler om de klassiske platforme såsom radio og tv, eller nyheder på nettet og sociale medier.

I rapporten konkluderes det, at der ikke er sket alverden med danskernes opfattelse af mediernes troværdighed. Tværtimod er der en svag tendens til stigende tiltro til medierne – både overordnet og til de konkrete nyhedsprodukter.

En undersøgelse gennemført af DR Medieforskning viser, at tiltroen til dansk journalistik er højere end den nogen gange udlægges som. 68% af danskerne angiver, at de har meget høj eller høj tillid til danske nyhedsmedier og under 4% angiver, at de i mindre grad eller slet ikke har tillid. Selvom danskerne udtrykker en vis bekymring over fake news, så mener de godt, at de kan skelne sandt fra falsk. Samtidig er de kildekritiske overfor det, de møder på sociale medier

Streamere er også vanedyr
Streamingtjenesterne har ikke blot vundet fodfæste i danskernes hverdag, men også øget kravene til seerne, når de skal udvælge indhold. Valget er flyttet væk fra fjernbetjeningen og over i et univers, hvor antallet af valgmuligheder er mangedoblet, og det kan være svært at få overblik.

Kigger man lidt nærmere på den moderne tv-streamers beslutningsstrategier, når der skal vælges nyt indhold, viser det sig imidlertid, at mange af handlemønstrene grundlæggende set ligner dem, vi kender fra traditionelt tv: Vi går i høj grad efter indhold, vi kender i forvejen.

Således ved 85% af de adspurgte hvad de vil se, før de går ind på DR's streaming-tjeneste DR TV. Og de udvalgte programmer findes i en kombination af gamle vaner og tillid, baseret på tidligere erfaringer, til at indholdet passer til seeren og at kvaliteten er høj.

Rapporten kan læses på DR's hjemmeside
Download direkte som PDF

Om rapporten: Medieudviklingen 2017 gør status over befolkningens brug af medieindhold både på tv, radio og nettet. Rapporten ser blandt andet på forandringer i danskernes mediebrug i forhold til fake og breaking news, gaming og sociale medier.

---

MOGENS KJELDSEN