NYHET | 17 apr 2020

Extra mediestöd som följd av covid-19

Photo by Tim Mossholder on Unsplash Pile of newspapers

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

(Första versionen av artikeln publicerades 09.04.2020 och uppdaterades för Finland 17.04.2020. Under artikeln listas åtgärder till och med 08.05.2020.)

Corona-pandemin drabbar medieindustrin som tappar miljarder i annonsintäkter. Politikerna går nu in med åtgärder för att medierna ska klara sig igenom krisen. I Danmark och Sverige lanseras särskilda krispaket och i Finland snabbutreds behovet av åtgärder.

För att rädda hotade företag sätts stödåtgärder in i alla nordiska länder. I Danmark och Sverige har regeringarna även lanserat riktade stödpaket till mediesektorn. Dessutom betalas beviljat mediestöd ut i förskott i Danmark, Sverige och Norge. I Finland ska behovet av extra åtgärder snabbutredas.

 

I Danmark ska det nya stödet kompensera medierna för förlorade annonsintäkter under perioden 9 mars till 8 juni 2020. Hjälppaketet, som beräknas omfatta 180 miljoner DKK, riktar sig till tryckta och digitala nyhetsmedier, tidskrifter (magasiner, fagblade) och kommersiell radio. Medierna ersätts med 60 procent av förlorade intäkter om annonserna sjunkit med 30-50 procent, och med 80 procent om de förlorat 50-100 procent i annonsintäkter på grund av covid 19-krisen.

Dessutom betalas beviljat produktionsstöd till skrivna medier ut tidigare än beräknat, och kraven på egenproducerat innehåll för icke-kommersiella lokalradio- och tv-stationer sänks.

Läs nyheterna från Kulturministeriet:
01.04.2020 Hjælp på vej till danske medier
01.04.2020  Aftale om kompensationsordning (pdf, 266 Kb)
31.03.2020 Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet

 

I Sverige föreslår regeringen en permanent ökning av mediestödet med 200 miljoner kronor per år. 150 miljoner av årets pengar blir ett tillfälligt distributionsstöd för tryckta nyhetstidningar, medan resterande 50 miljoner kronor ska fördubbla stödet till bevakning av ”vita fläckar”, det vill säga områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning.

Därutöver kan tidningar som beviljats presstöd få pengarna tidigare än planerat. Regeringen tar även bort kravet på 55 procent eget redaktionellt material, som annars behövs för att få stöd.

Förslaget presenterades 3 april och ingår i regeringens vårändringsbudget för 2020, som lämnas till riksdagen 15 april.

Regeringen 03.04.2020  Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning

 

I Norge påskyndar Medietilsynet utbetalningarna av mediestöd till nyhetsmedier, samiska tidningar samt lokalradio- och tv-stationer. I statsbudgeten för 2020 låg redan ett tillskott på 40 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor öronmärkta för de minsta lokalmedierna, en pott från vilken man nu påskyndar utbetalningarna.

Regeringen 06.04.2020 Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?
Medietilsynet 27.03.2020 Vi må ta vare på mediene
Medietilsynet 25.03.2020 Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier

 

I Finland har Medieförbundet/Medialiitto (Finnmedia) gjort ett upprop om temporärt stöd för att hjälpa medierna, helst i form av avskaffad mediemoms. Finlands Journalistförbund/Journalistiliitto beskriver situationen som alarmerande och efterlyser bland annat stöd till innehållsproduktion.

Den 16 april meddelade Kommunikationsministeriet att man ska snabbutreda frågan om extra stöd till journalistiken. Utredningen, vars resultat ska presenteras vecka 18, ska se på behovet av snabbt stöd, inriktning och tilldelningskriterier samt undersöka om det behövs helt nya former av stöd.

Läs mer (på finska eller svenska):
Medieförbundet 26.03.2020: Medialiitto ehdottaa tilapäistä mediatukea koronakriisin vaikutusten lievittämiseksi
Finlands Journalistförbund 07.04.2020: Journalistiliitto: Tiedonsaanti turvattava pikavauhdilla – Suomi ei saa pudota Pohjoismaiden kelkasta

Kommunikationsministeriet 16.04.2020: Minister Harakka låter utreda stöd till journalistik
Helsingin Sanomat 16.04.2020: Journalismi on saamassa valtiolta tukea koronaepidemian takia – Elina Grundström tekemään selvitystä

 


UPPFÖLJNING: nya åtgärder till och med 8 maj 2020

Finland:
28 april presenterades snabbutredningen om extra mediestöd.
Kommunikationsministeriet 28.04.2020: Minister Harakka: Mediernas funktionsförmåga ska tryggas
Nordicom 05.05.2020: Finland ger krisstöd till journalistik – och vill utreda permanent stöd

Norge:
6 maj föreslog regeringen ett extra coronastöd till medierna.
Kulturdepartementet 06.05.2020: Ny kompensasjonsordning for mediene

Sverige:
23 april meddelade regeringen att tidningsbranschen ska slippa kostnader för returpappersinsamling.
Miljödepartementet 23.04.2020: Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen

8 maj beslutade regeringen om ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier 2020.
Kulturdepartementet 08.05.2020: Ytterligare stöd till medierna med anledning av det nya coronaviruset

(Senast uppdaterat 11.05.2020)


 

EVA HARRIE