Europeisk studie: Stora skillnader i tillit till medierna

NYHET | 29 maj 2018

Nyhetsmedierna är viktiga för samhället – det anser majoriteten i åtta europeiska länder i en ny studie. Men graden av förtroende för medierna skiljer sig åt, både mellan länder och mellan personer med populistiska/icke-populistiska åsikter.  I studien ingår Danmark och Sverige.

Pew Research Center, en amerikansk "fact tank" har gett ut en rapport om attityder till och förtroendet för (tilliten till) nyhetsmedier, de vanligaste nyhetskällorna samt användningen av sociala medier.

Man har även undersökt tilliten till medier bland personer med populistiska/icke-populistiska åsikter respektive personer på vänster-högerskalan. I studien ingår åtta europeiska länder: Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Storbritannien, och Sverige.

Studien visar att majoriteten i alla länder anser att nyhetsmedierna spelar en viktig roll för ett fungerande samhälle. I Sverige anser nästan alla (95 procent) att medierna är viktiga. Sex av tio svenskar anser att de är mycket viktiga, jämfört med fyra av tio i Danmark (se figur nedan).

När det gäller tilliten/förtroendet för medier är det större variation, framför allt mellan länderna i norra respektive södra Europa. Högst ligger Nederländerna, Tyskland och Sverige, där runt två tredjedelar har förtroende för nyhetsmedierna, jämfört med knappt hälften av befolkningen i Danmark. Längst ner på listan ligger Spanien och Italien (se figur ovan).

De nordiska medierna får bra betyg för sina kärnfunktioner. I Sverige anser 85 procent att medierna täcker de viktigaste frågorna för dagen (första plats på listan) jämfört med 76 procent i Danmark (femte plats). Runt 70 procent av både svenskar och danskar anser att medierna är bra på att bevaka de styrande i landet (första respektive tredje plats). Och när det gäller att få fakta rätt, att vara redaktionellt oberoende och politiskt neutrala hamnar svenska respektive danska medier också i topp (andra respektive tredje plats).

Populister[1] har dock mindre tillit till medierna. Förtroendet för medier skiljer sig åt mellan populister och icke-populister (men inte lika mycket mellan personer på vänster-högerskalan). Den största skillnaden finns i Sverige där 74 procent av icke-populisterna uppger sig ha förtroende för medierna jämfört med 49 procent av personer med populistiska åsikter. I Danmark är motsvarande förhållande 56 procent med förtroende för nyhetsmedier bland icke-populister och 34 procent bland populister. Det är dock bara i Nederländerna som andelen populister med förtroende för medierna (62 procent) är större än i Sverige.

Att dagligen få nyheter via sociala medier är vanligast i Italien (50 procent), men Danmark och Sverige följer tätt på. Fler yngre än äldre använder sig av de sociala plattformarna för nyheter, och allra flest är de i Danmark, där tre fjärdedelar av 18-29-åringarna dagligen tar del av nyheter via sociala medier. Facebook är den vanligaste plattformen.

Både danskar och svenskar tycks vara medvetna konsumenter av nyheter via sociala medier, med en övervägande del som känner till källorna till nyheterna som möter dem på sociala plattformar. Samtidigt anger runt en femtedel  (21 procent i Danmark, 16 procent i Sverige) att de inte är uppmärksamma på källorna, vilket dock kan jämföras med en tredjedel i Frankrike, Nederländerna och Italien.

Ladda ner hela rapporten i PDF-format

Läs rapporten på webben

Faktablad Danmark: News Media and Political Attitudes in Denmark

Faktablad Sverige: News Media and Political Attitudes in Sweden

Sammanfattning av rapporten på danska och på svenska

 

[1] En persons åsikter definierades som populistiska om personen svarade att ”De flesta valda politikerna bryr sig inte om vad personer som jag tycker” och ”Vanligt folk skulle vara bättre på att lösa landets problem än valda politiker.”

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 (30 okt-20 dec) genom telefonintervjuer med runt 2000 personer (ålder 18+) i respektive land. Läs mer om metod och de nationella undersökningarna.
Pew Research Center är en oberoende tankesmedja som bland annat publicerar State of the News Media om situationen och utvecklingen för de amerikanska nyhetsmedierna. Läs mer om Pew Research Center.

 

---

EVA HARRIE

NYHET