NYHET | 20 apr 2020

Europeisk översikt: Så får audiovisuella medier stöd i covid-19-krisen

Vilken hjälp får audiovisuella medier i samband med corona-krisen? Nu kartlägger det Europeiska audiovisuella observatoriet stödåtgärder i 41 länder samt på europeisk nivå. Översikten uppdateras dagligen.

Nu dokumenteras stödåtgärder som avser den audiovisuella sektorn i Europa. Bakom projektet, som startade i mitten av mars, står European Audiovisual Observatory (Europeiska audiovisuella observatoriet) i Strasbourg.

Exempel på åtgärder som listas är offentligt stöd, reglering, branschavtal och policydeklarationer.

Översikten omfattar stödåtgärder i observatoriets 41 medlemsstater – inklusive Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – och finns att ladda ner i ett exceldokument.

Observatoriet betonar att det handlar om ett pågående arbete och välkomnar ny information från berörda aktörer.

Läs mer:
Tracking COVID-19 measures in the audiovisual sector
Description and scope of the data tracking

 

European Audiovisual Observatory är ett europeiskt public service-organ med 41 medlemsländer samt Europeiska unionen som representeras av Europeiska kommissionen. Organisationens uppgift är att samla in och sprida information om audiovisuella medier i Europa. Läs mer om observatoriets uppdrag, publikationer och databaser här.

 

 

---

EVA HARRIE