EU-flaggor
Foto: Unsplash

European Media Policy – februarinumret är ute

Nyhetsbrev
 | 27 februari 2024
EU-lagar av central betydelse för medierna kommer snart att få sitt slutgiltiga godkännande. Samtidigt förbereder sig EU för val i juni, och desinformation står därför i fokus. Ett nytt nummer av nyhetsbrevet European Media Policy är ute.

Läs om de senaste mediepolitiska frågorna på europeisk nivå i det senaste numret av nyhetsbrevet European Media Policy.

European Media Policy rapporterar om mediepolitiska frågor på europeisk nivå. Läsaren får ta del av nyheter från EU om aktuella teman, nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nyligen fattade eller förestående politiska beslut. Nyhetsbrevet uppmärksammar också mediepolitiska frågor inom Europarådet och på internationell nivå. Redaktör för nyhetsbrevet är Natacha López.