EU-flaggor
Foto: Unsplash

European Media Policy – decembernumret är ute

Nyhetsbrev
 | 20 december 2023
De två viktigaste medierelaterade EU-lagstiftningarna för denna mandatperiod är nu överenskomna: den europeiska mediefrihetsakten och direktivet som syftar till att motverka strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt. Ett nytt nummer av nyhetsbrevet European Media Policy är ute.

Läs om de senaste mediepolitiska frågorna på europeisk nivå i det senaste numret av nyhetsbrevet European Media Policy.

European Media Policy rapporterar om mediepolitiska frågor på europeisk nivå. Läsaren får ta del av nyheter från EU om aktuella teman, nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nyligen fattade eller förestående politiska beslut. Nyhetsbrevet uppmärksammar också mediepolitiska frågor inom Europarådet och på internationell nivå. Redaktör för nyhetsbrevet är Natacha López.
Områden :