NYHET | 8 apr 2020

Etisk kompetens och livslångt lärande – framtida färdigheter i mediebranschen

Etisk bedömningsförmåga, innovationsförmåga och förmåga att lära sig nytt på kontinuerlig basis och egen hand – dessa är framtida kompetenser för medie- och kommunikationsbranschen. Det konstateras i två finska rapporter som nyligen har kartlagt framtida kompetenser inom medie- och kommunikationsbranschen.

Utbildningsstyrelsens rapport kartläggs viktiga kompetenser för de kommande 5-10 åren i mediehus, kommunikationsbyråer, organisationers kommunikationsavdelningar samt organisationer som arbetar med marknadsföring och marknadskommunikation.

Kompetenser som bedöms öka i betydelse är etisk kompetens och bedömningsförmåga, förmågan att lära sig och arbeta självständigt, kompetenser relaterade till ekonomi och nätverksarbete samt förmågan att nå ut till olika publiker och hantera diskussioner.

Rapporten baserar sig på arbetet som genomförts 2019-2020 inom Prognostiseringsforum för kunnande (PFK). PFK är Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan inom prognostisering. Forumet består av nio prognostiseringsgrupper som representerar olika branscher. Medie- och kommunikationskunnande diskuterades i gruppen "utbildning, kultur och kommunikation".

Den andra rapporten togs fram av forskningsprojektet Media Work 2030, finansierat av Helsingin Sanomats stiftelse. Resultaten grundar sig i en enkät som skickades till Finska journalistförbundets medlemmar och besvarades av 973 respondenter. Majoriteten av respondenterna upplevde att arbetet i mediebranschen kräver annorlunda kompetenser än för tio år sedan. Innovationsförmåga, kreativitet och förmåga att lära sig nytt listades som de viktigaste nya kompetenserna på arbetsmarknaden.

Läs rapporterna på finska, med engelsk sammanfattning:

"Media- ja viestintäalan osaamistarpeet: nopeasti muuttuva ala tarvitsee jatkuvaa oppimista tukevia toimintamalleja" av Helena Haasmaa, Milla Hägg, Virpi Sillanpää och Minna Tuominen-Thuesen. Utbildningsstyrelsen 2020:3. 

Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä” av Johanna Rantanen, Minna Koivula, Pihla Hiltunen, Liisa Niemi, Tiina Saari, Mia Tammelin, Tiina Parviainen och Mikko Villi. Työraportteja 109/2020. 

 

---

MAARIT JAAKKOLA