E-boken: en diskret utmanare på bokmarknaden

NY PUBLIKATION | 24 november 2017

Nu släpper Nordicom en ny bok som undersöker e-bokens utveckling i Sverige från olika perspektiv: författarens, läsarens, förlagens, bokhandeln och bibliotekens. I den nya boken Books on Screens. Players in the Swedish e-book market har sex forskare följt e-bokens introduktion på den svenska bokmarknaden i ett gemensamt projekt.

Efter att ha stått obestridd i nästan fem sekel har den tryckta boken nu fått ytterligare en konkurrent, e-boken. Möjligheten till digitalt bokläsande påverkar många, men i vilken utsträckning står de olika aktörerna egentligen bakom förändringen? Den aktuella studien konstaterar att e-boken har komplicerat situationen på bokmarknaden.

– Det har uppstått spänningar mellan olika aktörer inom en och samma bransch. Det handlar om konkurrens men också om att vilja värna ett anrikt och etablerat format och om starkt etablerade vanor, säger Annika Bergström som är en av bokens författare. 

Låg användning av e-boken i Sverige
I Sverige har användningen av e-böcker varit låg i jämförelse med de engelskspråkiga länderna. Studien förklarar detta med att e-boken inte funnit en tydlig position på den svenska marknaden. Försäljningen är begränsad och biblioteken har begränsade resurser.

De olika aktörerna skyller bristen på framgång på varandra, bokförlagen skyller på låg efterfrågan bland läsarna, medan biblioteken efterlyser fler titlar och lägre pris. Men i studien pekas också bokförlagens brist på marknadsföring av e-böcker ut som en av orsakerna.

– Förlagen marknadsför inte e-boken i alls samma utsträckning som den tryckta, det beror bland annat på att vinstnivåerna för e-boken är betydligt lägre, säger Thomas Wilson, en annan av bokens författare.

Oviss framtid 
Andra exempel på frågeställningar som tas upp i boken är hur områden som utbildning, kultur och media påverkas av e-bokens uppkomst och så aktualiseras politiken och nya lagstiftningar kring digitalt utbud. När det kommer till framtiden för e-boken förutspår studien dock en del förändringar.

– Utvecklingen indikerar att framtiden för e-boken ligger i händerna på andra aktörer, som inte traditionellt har med bokproduktion och distribution att göra. Till exempel kan den förändra utbildningssektorn globalt och är redan en del i högre utbildning,  säger Lars Höglund, också en av bokens författare. 

Boken finns tillgänglig att ladda ner digitalt eller som e-bok här, där kan den dessutom beställas som tryckt exemplar.

 

VIDEO: Här berättar en av författarna, professor Elena Maceviciute om projektet

 

Boken presenteras idag i anslutning till ett seminarium i Borås för forskare med anknytning till området och lärare som undervisar om e-boken. Inbjudna forskare från bland annat Kroatien, Litauen, Nederländerna och Norge kommer under seminariet att ge kortare föreläsningar. Läs mer om seminariet.

 

---

MIA JONSSON LINDELL 

NY PUBLIKATION