Digitaliseringens inverkan på den norska musikbranschen

NYHET | 18 mars 2019

Försäljningen av norsk musik går ner. Det betyder tuffare villkor för norska artister och rättighetsinnehavare. Det konstaterar utredningen ”Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje”.

Digitaliseringen har förändrat såväl lyssnarvanor som hur musiken sprids. Det har fått konsekvenser för den norska musikindustrin. Det visare en utredning om digitaliseringens effekter på musikbranschen i Norge som har genomförts av Centre for Creative Industries vid Handelshøyskolen BI och Menon Economics, på uppdrag av Kulturdepartementet.

Syftet med rapporten har varit att kartlägga musikområdet och undersöka hur digitaliseringen har påverkat branschens värdesystem, marknadsstruk-turer och konkurrensen mellan olika aktörer.

Ett av huvudresultaten är att villkoren för norska musiker har hårdnat, trots en god tillväxt på den totala musikmarknaden. Under åren 2011-2017 ökade den totala musikmarknaden i Norge från 5 till 7,6 miljarder. Försäljnings-andelen för norsk musik minskade från 39 till 33 procent.

Den negativa utvecklingen för norsk musik skylls främst på de globala strömningstjänsterna. Eftersom lyssnarna hör mindre på inhemsk och mer på utländsk musik via dessa plattformar, utgör tillväxten för strömnings-tjänsterna ett hot mot norsk musikindustri, menar författarna. Under åren 2011-2017 steg strömningstjänsternas andel av musikbranschens omsättning från 5 till 14 procent.

Radion är fortfarande den viktigaste plattformen för att lyssna på musik, med strömningstjänsterna på en klar andraplats. Fyra av tio norrmän har strömningstjänster som sitt förstaval för att lyssna på musik. Dessutom uppger var tredje Spotify-användare att de alltid eller ofta använder sig av Spotifys rekommendationer och/eller spellistor. Det betyder att strömnings-tjänsterna utövar en stor makt över användarnas lyssnarmönster.

Utredningen avslutar med ett antal förslag för att stärka den norska musikindustrin. Man vill bland annat återinföra kravet på en viss andel norsk musik i de nationella radiolicenserna, ett krav som försvann i övergången från FM till DAB under 2017.

Andra förslag är att införa bättre kodning av musiken på de digitala plattfomarna för att rättighetsinnehavarna ska kunna identifiera och därmed kräva betalt för sin musik, samt att stödja EU:s förslag till ny lagstiftning om upphovsrätt.

Här finner du hela rapporten: Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

Läs nyhet från Handelshøyskolen BI (1 februari 2019)

 

Mer information: Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje (Rapport nr. 1 2019) är utgiven av BI Centre for Creative Industries, som är ett forskningscenter för kreativ industri vid Handelshøyskolen BI i Norge. Rapporten är skriven av Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Marcus Gjems Theie, Audun Molde, Terje Gaustad, Harald Sommerstad, Anne Espelien och  Anne-Britt Gran.

 

---

EVA HARRIE

 

 

 

NYHET