Digitalisering av lokal mediebruk i Norge

NYHET | 11 april 2018

Norske lokalaviser spiller stadig en viktig rolle for folk flest, men likevel synes bare et mindretall det er rimelig å betale for nyheter på nett. Samtidig er Facebook nå den mest brukte kilden til informasjon om lokalsamfunnet, mens NRKs tilbud ikke betraktes som en trussel mot lokalavisene. Det viser en rapport fra forskningsprosjektet Digitization and Diversity.

Forskningsprosjektet Digitization and Diversity (BI:CCI) undersøker hvordan offentlige og private digitaliseringsinitiativ påvirker mangfoldet innenfor kultur- og medie-feltet.

Den første rapporten fra delprosjektet Digitalisering av lokal mediebruk søker svar på spørsmålet om hvordan små aviser kan overleve i det nye globale nyhetsmarkedet.

Generelt stor interesse for lokale nyheter
Omtrent 60 prosent oppgir høy interesse for lokale nyheter, mens bare 10 prosent gir uttrykk for lav interesse. Samtidig kommer det tydelig fram at lokal nyhetsinteresse øker med alder, og det er først etter fylte 40 år man ser en klar overvekt av folk med høy interesse. Nyhetsinteressen endrer seg dessuten lite fra år til år.

Facebook har høyest bruk og lavest tillit
Halvparten rapporterer at de bruker Facebook daglig for å oppdatere seg på det som skjer der de bor, mens litt under en tredjedel bruker lokalavisens nettutgave og like mange oppgir at de følger lokalavisen på Facebook.

Over 60 prosent sier de har stor tillit til lokalaviser, mens bare 6 prosent oppgir lav tillit. Til sammenligning svarer 34 prosent at de har lav tillit til Facebook. Tillit følger dermed ikke de mest brukte informasjonskildene i samfunnet, sosiale medieplattformer, men er forankret i tradisjonelle aktører som NRK, lokalaviser og kommunenes nettsider.

Motvilje mot betalingsmurer
Selv om 60 prosent rapporterer om stor interesse for lokale nyheter, gir like mange uttrykk for at de misliker å måtte betale for digitalt nyhetsinnhold. 60 prosent mener også at nyheter burde være gratis, og bare en tredjedel synes det er rimelig å ta betalt for nyheter på nett.

60 prosent hevder de leser mindre nyheter etter at brukerbetaling er innført, og halvparten av respondentene sier betalingsmurer fører til at de benytter andre nyhetskilder oftere enn før.

NRK er ingen trussel for lokalavisene
Halvparten av de over 50 år bruker daglig NRKs lokale radio- og tv-sendinger, mens bare 4-7 prosent under 40 år benytter dette tilbudet. NRKs nyheter på nett har også lav oppslutning blant yngre.

NRKs nettilbud blir i mindre grad brukt til daglig oppdatering sammenlignet med lokalavisene, og NRK fungerer trolig mer som et supplement enn et substitutt for lokalaviser.

Last ned rapporten her (PDF)
Last ned rapporten fra BI:CCIs nettside

 

Mer informasjon: Digitalisering av lokal mediebruk er utgitt av BI:Centre for Creative Industries (BI:CCI), som er et forskningssenter for kreativ næring, opprettet av Handelshøyskolen BI. Rapporten er skrevet av Ragnhild Kr. Olsen, Mona Solvoll og Anne-Britt Gran. Se flere rapporter fra Digitization and Diversity prosjektet her.

 

---

BALDER HOLM
Nordicom-Norge

NYHET