En kvinna sitter vid ett bord med en surfplatta.
Scandinav bildbyrå

Digitala tidningar, bilradio och strömmad tv – så använde svenskarna medier 2021

Nyhet
 | 19 maj 2022
Två av tre svenskar läste dagstidning en genomsnittlig dag 2021 – digital läsning var mest populärt. Bilradio var det vanligaste sättet att lyssna på radio, och 93 procent av befolkningen tittade på rörlig bild i någon form en vanlig dag. Detta är några av de viktigare resultaten från Mediebarometern 2021 i korthet.

Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2021, en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 85 år en genomsnittlig dag 2021. Rapporten publicerades 19 maj 2022 och finns fritt tillgänglig att läsa och ladda ner.

Nio av tio tittade på rörlig bild – drygt åtta av tio använde sociala nätverkstjänster

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2021. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 93 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. Något färre, 83 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen, som när också användning online inkluderas hade en räckvidd på 76 respektive 68 procent.

Den samlade användningstiden för medier uppgick till nästan sju timmar per dag

Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. År 2021 präglades på samma sätt som året före av corona-pandemin som kom att få stor inverkan både på våra dagliga vanor och på vårt behov av information, nyheter och underhållning. Förra årets rapport redovisade en kraftigt ökad medieanvändning bland den svenska befolkningen under pandemins första år, och Mediebarometern 2021 visar att de förhöjda nivåerna bestod också under 2021. Under 2021 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 411 minuter, eller närmare sju timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (till exempel att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). Längst tid, 140 minuter, upptog ljudmedier, som inkluderar radio, podcast och musik. Tätt därefter följde medier för rörlig bild som tv och Youtube med 139 minuter.

Bilradio alltjämt det vanligaste sättet att lyssna på radio

Under 2021 lyssnade 51 procent av befolkningen på radio i bilen en genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel, 35 procent, lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet mindre utbrett. 24 procent lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 20 procent på direktsänd webbradio.

Det var lika många som såg på tablålagd tv som på strömmad tv

En vanlig dag 2021 tittade i genomsnitt 93 procent av befolkningen 9 till 85 år på rörlig bild i någon form. 89 procent tittade på tv. Tv inkluderar tablålagd tv och strömmad tv. Den dagliga räckvidden för strömmad tv var 58 procent medan räckvidden för tablålagd tv var 57 procent. Något färre – 42 procent – tittade på Youtube en vanlig dag och 23 procent tittade på annat rörligt innehåll online.

Två av tre läste dagstidning en genomsnittlig dag – det digitala läsandet dominerade

68 procent av befolkningen läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2021. 56 procent läste tidningen digitalt och 28 procent på papper. Flest – 55 procent – läste en morgontidning. Fler läste morgontidningen digitalt, 38 procent, än på papper, 26 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 40 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.

En tredjedel av befolkningen läste tidskrift – här dominerade läsandet på papper

En genomsnittlig dag 2021 läste 36 procent av befolkningen någon tidskrift. 26 procent läste tidskrift på papper och 17 procent digitalt. Ökas tidsintervallet till läsning den senaste veckan steg räckvidden för tidskrift till 57 procent. Störst andel läsare, 20 procent per dag, hade veckotidning och månadsmagasin.

Den tryckta boken fortsatt mest populär

Under en genomsnittlig dag 2021 uppgick andelen bokläsare i befolkningen till 45 procent. Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 34 procent av befolkningen läste tryckt bok. 13 procent lyssnade på ljudbok och 7 procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden bland läsare/lyssnare var längst för ljudbok.

Facebook var den mest använda sociala nätverkstjänsten – förutom bland de unga

Den dagliga räckvidden för Facebook var 64 procent under 2021 i befolkningen som helhet. Det gjorde Facebook till den mest spridda sociala nätverkstjänsten. Facebook var den populäraste tjänsten bland dem mellan 45 och 85 år, medan de yngre var mer benägna att använda Snapchat och Instagram. Bland de yngsta, 9 till 14 år, var Tiktok mycket populärt.

SVT var den mest använda nyhetstjänsten under 2021

53 procent tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2021. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 43 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio och 38 procent från TV4. För nyhetsutbudet från såväl SVT och SR som TV4 var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än vad den var i den yngre.

En av fyra tog del av nyheter via Facebook

26 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 9 till 14-åringar var Instagram och Tiktok de mest använda källorna för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna. Bland 15 till 24-åringar var Instagram den dominerande nyhetskällan.

Tillgången till smartphone i det närmaste total – utom bland de äldsta

Under 2021 hade 96 procent av befolkningen tillgång till en smartphone. Med det var smartphone den mest spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. Fast smartphones dominans gällde inte den äldsta åldersgruppen, 65 till 85 år. Här var det en tiondel som inte hade en smartphone, medan nästan alla hade tv. 69 procent av befolkningen hade även tillgång till en surfplatta och 66 procent till en mediaspelare (till exempel Apple tv eller Chromecast).

Halva befolkningen hade prenumererad dagstidning

50 procent av befolkningen hade under 2021 tillgång till en prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 48 procent hade tillgång till en prenumererad morgontidning. De flesta, 38 procent, hade digital prenumeration och 28 procent hade tillgång till prenumererad tidning på papper. 8 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på digital plustjänst från någon kvällstidning.

Strömningstjänster för tv och musik nästan lika utbredda

Under 2021 hade 71 procent tillgång till en abonnerad strömningstjänst för tv (till exempel Netflix). 67 procent hade tillgång till en abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (till exempel Spotify). Tillgången var högst i åldersgruppen mellan 9 och 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 85 år. 58 procent av befolkningen hade tillgång till ett kanalpaket för tv. Här var skillnaderna mellan åldersgrupperna något mindre påtaglig.

Områden :