Digitala kliv under coronapandemin

NYHET | 15 december 2020

Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet visar att coronapandemin påverkat våra internetvanor – särskilt allt fler pensionärer har börjat använda internet under pandemin. De flesta nya internetanvändare är 76 år eller äldre.

Nedan punktar vi upp några resultat om medieanvändning på traditionella och digitala plattformar samt några resultat kring nyhetskällor och coronaviruset.

Traditionell media vs digital media
Sedan 2019 har tv-kanalernas olika playtjänster (exempelvis SVT Play och TV4 Play) gått om det traditionella tv-tittandet bland internetanvändarna 16+ år. Bland pensionärerna har andelen som tittat någon gång på playtjänsterna ökat med 11 procentenheter, från 79 procent till 82 procent.

Pappersdagstidningen har tappat mark och minskat med totalt 5 procentenheter från 2019 till  2020, då 72 procent läst en papperstidning. Den digitala dagstidningen har stått still sedan 2019 och ligger kvar på 80 procent. Bland pensionärerna har andelen som någon gång läst en dagstidning på papper minskat från 91 procent till 85 procent medan andelen som läst någon digital dagstidning ligger kvar på samma nivå, 78 procent. Andelen låg på 79 procent 2019.

Traditionell radio har minskat med 7 procentenheter från 2019 till 74 procent i 2020 . Lyssnandet på digital radio har inte rört sig så mycket – andelen som lyssnat någon gång  ligger på 64 procent  2020 , vilket är 2 procentenheter mer än 2019. Därmed är det fortfarande fler som lyssnar på traditionell radio än digital. Bland pensionärerna har andelen som lyssnat på traditionell radio minskat från 93 procent till 89 procent medan andelen som lyssnat på digital radio ökat med 5 procentenheter till 54 procent.

Nyhetskällor om coronaviruset
Bland pensionärerna anger 90 procent att  tv:n är den huvudsakliga källan för nyheter om coronaviruset. På andra plats kommer radion, 26 procent och dagstidningen, 25 procent.

I den arbetande befolkningen hamnar tv och digitala dagstidningar på delad förstaplats med 56 procent, följt av myndigheters webbplatser (27%) och radio (15%). Endast 6 procent anger att papperstidningen som en huvudsaklig källa för nyheter om coronaviruset.

Studerande anger digitala tidningar/nyhetssajter som huvudsaklig källa, 55 procent. Därefter kommer tv, 46 procent och myndigheters webbplatser, 21 procent.

 

Här kan du ta del av rapporten Svenskarna och internet 2020 (länken går till Internetstiftelsen)

 

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning som genomfördes första gången år 2000. Huvudman för studien är Internetstiftelsen. Årets undersökning är baserad på två mätningar – en i kvartal 1, det vill säga från januari till sista mars, och en i kvartal 3, närmare bestämt från mitten av augusti till sista september. Det är första gången som Svenskarna och internet baseras på två mätningar under ett år. Det är totalt 5 514 personer som svarat på undersökningen.

---

KARIN HELLINGWERF

NYHET