Digitala abonnemang ökar i Norge

NYHET | 21 juni 2017

Allt fler norska tidningar tar betalt för sina nyheter på nätet. Samtidigt ökar antalet digitala prenumerationer, vilket har bromsat upplageraset för den norska tidningsbranschen. Det visar Sigurd Høst i årsrapporten ”Avisåret 2016”.

Under 2016 stannade upplagefallet av för den norska dagspressen. Sammantaget minskade upplagan med en procent, jämfört med fem procent året innan. Det betyder att pappersupplagans fortsatta fall (minus 8 procent) kompenserats av en ökad försäljning av digitala prenumerationer.

Den vanligaste prenumerationsformen är ett ”komplett-abonnemang”, som ger tillgång till tidningen på både papper och digitalt. De fristående digitala abonnemangen utgör 13 procent av upplagan, en ökning från 7 procent 2015.

Majoriteten tar betalt på webben
Utvecklingen mot betalmodeller på nätet startade 2011 och fick ett genombrott 2015 med en fördubbling av antalet tidningar som tog betalt på nätet, från 55 till 125 tidningar. Tillväxten har fortsatt och i slutet av 2016 hade 151 tidningar en betalmodell för nätnyheter. De flesta har valt en restriktiv lösning (hard paywall), där egenproducerade nyheter är tillgängliga enbart för prenumeranter.

Antal norska tidningar som tar betalt på nätet 2011-2016

Källa: Høst, Sigurd ”Avisåret 2016” (sid. 29).

Norges tre stora tidningskoncerner  – Schibsted, Amedia och Polaris Media – har aktivt bidragit till att fler tidningar tar betalt för nyheter på webben. Den kraftiga ökningen under 2015 förklaras framför allt av Amedias satsning på en betalordning för koncernens tidningar. Av Amedias 62 betalda tidningar har nu nästan alla gått över till det nya systemet.

De tidningar som ger bort nätnyheterna gratis är främst lokala fådagarstidningar. Bara sju av 71 flerdagarstidningar hade helt öppna webbsidor i slutet av 2016.

Ladda ner Avisåret 2016 via Høgskulen i Volda

 

Om rapporten: ”Avisåret 2016” är den 22:a rapporten i serien, som täcker in alla norska tidningar (medlemmar i Mediebedriftenes Landsforening MBL och Landslaget for Lokalaviser LLA samt några som är insamlade speciellt). Rapporterna fokuserar på upplageutveckling och förändringar i tidningsstrukturen, men omfattar också nyhetsutbudet på nätet, prisutveckling, digital betalning med mera. Rapportens författare Sigurd Høst är verksam som professor II vid Avdelning for Mediefag vid Høgskulen i Volda.

 

---

EVA HARRIE

 

LÄSTIPS: Økonomien i avishusa, delrapport i Medietilsynets Økonomien i norske medievirksomheter 2012 – 2016 (publicerad 21 juni 2017)

NYHET